Meer huidkanker in regio Haaglanden

GGD Haaglanden en KWF investeren in lokale aanpak zonbescherming

GGD Haaglanden krijgt ruim €317.000 financiering van KWF voor een tweejarig project voor betere zonbescherming. Hiermee kunnen inwoners van de regio Haaglanden beter worden beschermd tegen huidkanker. In regio Haaglanden komt deze vorm van kanker namelijk bovengemiddeld vaak voor, zo bleek uit de in januari gepresenteerde Kankeratlas. In totaal investeert KWF 6 miljoen in 10 projecten verspreid over Nederland.

“Mede dankzij de Nederlandse Kankeratlas weten we dat huidkanker meer voorkomt in de kustgemeenten, waar meer zonuren zijn en een sterkere zonkracht”, zegt Carla van Gils, directeur van KWF. “Dat geldt ook voor de regio Haaglanden. Dankzij deze financiering kan GGD Haaglanden nu nog intensiever aan de slag met gerichte interventies. Met als doel dat minder mensen in deze regio huidkanker krijgen.”

Zonwerende maatregelen

“Om huidkanker zoveel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk dat inwoners in regio Haaglanden zich bewust zijn van het belang van zonbescherming en de risico’s van uv-straling”, zegt Helene Steenhoff, projectleider GGD Haaglanden. “Met de projectfinanciering van KWF kunnen we een tweejarig project starten om huidkanker onder inwoners in regio Haaglanden terug te dringen. Denk daarbij aan campagnes op het gebied van bewustwording, maar ook aan bijvoorbeeld zonwerende maatregelen bij plekken waar veel kinderen komen.”

Annette de Boer, DPG GGD Haaglanden: “Na de publicatie van de Kankeratlas begin dit jaar hebben we binnen GGD Haaglanden gewerkt aan de financieringsaanvraag die nu met succes is bekroond. We zijn blij dat we met deze steun van KWF onze deskundigheid en netwerk in kunnen zetten voor zonbescherming. Samen met de negen gemeenten in Haaglanden, onze netwerkpartners en GGD-GHOR Nederland werken we intensief aan gerichte interventies tegen huidkanker. De leernetwerken met andere GGD’en versterken hierbij onze aanpak, Op deze manier streven we ernaar de impact van huidkanker in onze kustregio te verminderen.”

Twaalf GGD’en aan de slag

Naast het project van GGD Haaglanden financiert KWF nog 9 projecten, uitgevoerd door in totaal 12 GGD’en verspreid over Nederland. 4 projecten richten zich op stoppen met roken, en 6 op zonbescherming. De toegekende projecten worden uitgevoerd door: GGD Hart voor Brabant, GGD West-Brabant, GGD Brabant-Zuidoost, GGD Flevoland, GGD Fryslân, GGD Hollands Midden, GGD Haaglanden, GGD Rotterdam-Rijnmond, GGD Zuid-Limburg en GGD Kennemerland samen met GGD Hollands Noorden en GGD Zeeland.

GGD GHOR Nederland, de branchevereniging van GGD’en, is blij met de financiering. André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland: “We gaan aan de slag op plaatsen waar mensen het meest blootgesteld worden aan risicofactoren van kanker. Vandaar dat tien projecten starten in twaalf regio’s waar long- of huidkanker meer voorkomen dan in de rest van Nederland. Preventie is hierbij essentieel. Dicht bij de mensen, en doelgericht. Met de KWF-projectfinanciering kunnen GGD’en meer doen aan de preventie van long- en huidkanker in hun regio, naast lopende projecten zoals Rookvrije omgeving en de Wijkaanpak Rookvrij leven voor iedereen. Daar zijn we heel blij mee.”