background image
24 uur per dag inzetbaar

Ambulancevervoer voor mensen met verward of onbegrepen gedrag

Laatste update: 29 januari 2024

Mensen met verward of onbegrepen gedrag kunnen in de regio Haaglanden met speciale ambulances worden vervoerd. Sinds 8 januari kan dat 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Alle ambulanceaanbieders in de regio (Ambulancezorg Zoetermeer, Witte Kruis en Ambulancezorg GGD Haaglanden) werken mee aan dit type vervoer. Ze zetten daarvoor ambulances in voor midden-complexe zorg.

Aan boord zijn gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij maken de rit zo prikkelarm mogelijk, bijvoorbeeld door het licht te dimmen. Bovendien kan de chauffeur via een camera de patiënt zien, zodat hij of zij de verpleegkundige tijdig kan bijstaan bij incidenten.

Geslaagde proefperiode, nog betere zorg

Aan de ingebruikname van dit type ambulancevervoer ging een geslaagde proefperiode van 3 jaar vooraf. Toen was deze vorm van vervoer nog niet continu beschikbaar, nu is dat wel het geval. Dit betekent dat de ambulancediensten kwetsbare mensen nog beter kunnen helpen.

Het vervoer van mensen met verward of onbegrepen gedrag is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen RAV Haaglanden, politie, GGZ en spoedeisende hulpdiensten.

Ambulanceverpleegkundige Ed wordt geïnterviewd door een verslaggever van Omroep West.

Ambulanceverpleegkundige Ed vertelt over het speciale ambulancevervoer aan Omroep West.

Artikel in het AD

Het Algemeen Dagblad publiceerde een artikel over dit speciale
vervoer, zie Dag en nacht ambulances én hulpverleners beschikbaar voor verwarde mensen: ‘Personeel is beter getraind’