project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Verwaarlozing melden

Meld zorgelijke situaties bij Meldpunt Bezorgd

Heeft een cliënt te maken met verwaarlozing, vervuiling, schulden, eenzaamheid, sociaal isolement, problematische verzameldwang, psychische- of verslavingsproblemen?

Vraag om advies of meld een situatie bij 1 van de volgende meldpunten:


  • Hulpverleners uit Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer: neem contact op met het Meldpunt Bezorgd van GGD Haaglanden
  • Hulpverleners uit Den Haag: als er sprake is van vervuiling en/of problematische verzameldwang, neemt u contact op met het Meldpunt Bezorgd van GGD Haaglanden. Bij andere zorgen, zoals schulden, eenzaamheid, sociaal isolement of verwaarlozing neemt u contact op met het Intermediairen Contactpunt (ICP) via (070) 353 74 67.
  • Hulpverleners uit Delft: neem contact op met het Meldpunt Bezorgd van de gemeente Delft


Bij acute noodsituaties belt u altijd 112. Kindermishandeling en/of huiselijk geweld meldt u bij Veilig Thuis Haaglanden


Wat doet men met uw melding?

Na uw melding onderzoekt een medewerker van het Meldpunt hoe de bewoner en eventueel de woning er aan toe zijn. Samen met de bewoner bekijkt de medewerker naar mogelijke oplossingen zoals:


  • herstellen van contact met de hulpverlening;
  • in contact brengen met de reguliere zorg;
  • doorverwijzen naar andere instanties;
  • het huis laten schoonmaken;
  • er voor zorgen dat de betrokkene zichzelf beter kan redden.


Als melder krijgt u terugkoppeling. We houden hierbij altijd rekening met de privacy van de bewoner.

Wanneer is er sprake van vervuiling?

Het komt voor dat mensen hun woning vervuilen. De omwonenden hebben last van de stank of ongedierte of maken zich zorgen om de leefsituatie van hun buurtgenoot. Vaak zijn deze mensen nog niet in contact met hulpverlening en willen ze (in eerste instantie) niet geholpen worden.