background image
Melding maken

Mensenhandel minderjarigen en loverboys

Wat is mensenhandel?

Mensenhandel is het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon onder dwang, met als doel deze persoon uit te buiten. Er kan sprake zijn van arbeidsuitbuiting en/of criminele uitbuiting.

Wanneer is iemand een loverboy?

Onder de term ‘loverboys’ verstaan we: mensenhandelaren die met verleidingstactieken, manipulaties, chantage en/of geweld meisjes en jongens inpalmen met als doel hen voor zich te laten werken in de prostitutie of illegale sectoren.

Loverboys zijn dus mensenhandelaren en hun slachtoffers zijn slachtoffer van mensenhandel.

Wat is de loverboymethode?

‘De loverboymethode’ bestaat uit ronselen, inpalmen, losweken van sociaal netwerk/isoleren en uitbuiten.

Onder invloed van internet en sociale media worden deze fases tegenwoordig ook anders ingevuld. Ronselen gebeurt bijvoorbeeld ook op internet. Deze nieuwe werkwijze noemen we de loverboymethode 2.0.

Hierin staan: grooming (digitaal kinderlokken), inpalmen, inlijven en uitbuiten meer centraal dan bij de traditionele methode. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leningen afsluiten, bedelen of drugs vervoeren (koerier). Beide methoden worden ook wel door elkaar heen gebruikt.

Advies over loverboys

Voor advies kunt u ook contact opnemen met Shop Jeugd of Veilig Thuis Haaglanden.

Meer informatie over loverboys kunt u vinden op www.comensha.nl.