project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Legionella signaleren

Voorkom een legionellabesmetting

Legionella is een bacterie die in vochtige milieus voorkomt. Bijvoorbeeld in meren, sloten en (stilstaand) leidingwater. De meeste mensen worden niet ziek van legionella.

Als u zeer kleine waterdruppeltjes (waternevel) met legionellabacteriën inademt, kunt u in uitzonderlijke situaties een longontsteking oplopen. Waternevel ontstaat bijvoorbeeld tijdens het douchen, in whirlpools en in natte koeltorens. Deze ziekte is goed te behandelen met antibiotica en is niet besmettelijk. Het drinken van met legionella besmet water vormt geen risico.


Legionellose

Legionellose is de verzamelnaam voor ziektebeelden veroorzaakt door de legionellabacterie. Er zijn 2 ziektebeelden bekend:

 • legionellapneumonie: ook wel veteranenziekte genoemd. Dit is een ernstige vorm van longontsteking;
 • Pontiac fever: dit is een ernstige griepachtige aandoening.


Wat doen wij?

In 2 situaties hebben wij een rol:


1. Legionella in een waterleidingsysteem. Wij krijgen soms meldingen binnen over legionellabacteriën in een watersysteem. Wij adviseren dan over:


 • het gezondheidsrisico voor de gebruikers;
 • te nemen maatregelen;
 • de communicatie hierover naar de mensen die (mogelijk) blootgesteld zijn aan de legionellabacterie.


Heeft u vragen over legionella in water? Neem dan contact op met onze afdeling Leefomgeving.


2. Stelt u als arts of laboratorium een legionella-longontsteking vast bij een patiënt? Meld dit bij ons. Wij nemen vervolgens contact op met de patiënt of zijn/haar familie en verrichten brononderzoek. Hiermee proberen we de mogelijke bron te vinden en uit te schakelen. Zo voorkomen we dat meerdere mensen ziek worden.


Heeft u vragen over het ziektebeeld legionellose (legionella-longontsteking)? Neem dan contact op met onze afdeling Infectieziektebestrijding.


Denkt u zelf klachten te hebben die passen bij een legionella-longontsteking? Neem dan direct contact op met uw huisarts. Vermeld hierbij dat u mogelijk in aanraking bent geweest met de legionellabacterie.


Meer informatie

Voor meer informatie over legionella(besmetting) kijkt u op de website van het RIVM en RIjksoverheidbrochure Legionella: antwoorden op de meest gestelde vragen (PDF, 373 kB)


Symptomen legionella-longontsteking

U herkent een legionella-longontsteking aan:

 • snel opkomende hoofdpijn;
 • spierpijn;
 • gevoel van algehele malaise;
 • longontsteking, hoesten en/of kortademigheid;
 • koorts boven de 39 °C;
 • soms braken en diarree;
 • vaak verwardheid.

De incubatietijd (de tijd tussen besmetting en de eerste ziekteverschijnselen) is tussen de 2 en 19 dagen. Het gemiddelde is 5 à 6 dagen. Krijgt u symptomen? Neem dan direct contact op met de huisarts! Vertel dat u wellicht in aanraking bent geweest met de legionellabacterie.

Gevoelig voor besmetting

Sommige mensen hebben een grotere kans op een besmetting met legionella:

 • mensen met chronische longaandoeningen (astma of COPD);
 • mensen die meer dan 25 sigaretten per dag roken;
 • mensen met een ernstige ziekte;
 • mensen ouder dan 50 jaar;
 • mensen met een chronische nierziekte;
 • mensen met diabetes;
 • mensen met een alcoholverslaving;
 • mensen met een ernstige immuunstoornis.

Wetgeving

Om de groei van legionellabacteriën in waterleidingen te voorkomen, is de Drinkwaterwet opgesteld. Hierin zijn maatregelen voor eigenaren van collectieve waterleidingsystemen vastgelegd. Deze wetgeving is bijvoorbeeld van toepassing op ziekenhuizen, zorginstellingen, hotel en zwembaden.

Naast waterleidinginstallaties zijn er ook nog andere waterinstallaties waar legionellapreventie van toepassing is. Welke regelgeving precies geldt voor welke waterinstallatie en wie toezicht houdt op de naleving staat in de Rijksoverheid brochure: Legionellapreventie in watersystemen: regels en toezicht.

Registratie natte koeltoren

In het water van een natte koeltoren kan ook legionella groeien. Dit type koeltoren gebruikt namelijk water als koelmiddel. Tijdens het koelproces kunnen fijne waterdruppeltjes in de buitenlucht terecht komen. Via deze druppels kunnen legionellabacteriën zich verspreiden naar de omgeving. Tot enkele honderden meters van een natte koeltoreninstallatie kunnen mensen besmet raken door legionellabacteriën in waternevel.

Goed onderhoud en beheer van een natte koeltoren is dan ook erg belangrijk. De Omgevingsdienst Haaglanden houdt toezicht op de legionellapreventie bij alle natte koetorens in de regio Haaglanden.