project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Toezicht Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het toezicht daarop. De colleges van burgemeester en wethouders van de volgende 11 gemeenten hebben GGD Haaglanden aangewezen als toezichthouder voor de Wmo-voorzieningen:


 • Delft
 • Den Haag
 • Lansingerland
 • Leidschendam-Voorburg
 • Midden-Delfland
 • Pijnacker-Nootdorp
 • Rijswijk
 • Voorschoten
 • Wassenaar
 • Westland
 • Zoetermeer


Toezicht op kwaliteit

GGD Haaglanden houdt toezicht op de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen van aanbieders waarmee deze gemeenten een contract hebben. Het toezicht richt zich met name op de vraag of de Wmo-voorziening voldoet aan de daaraan gestelde kwaliteitseisen.


De Kwaliteitsstandaard Wmo is de basis van het toezicht. Toezicht hanteert de herziene versie (december 2019). De omschreven eisen zijn echter niet alles omvattend: niet alle bevindingen in de praktijk zijn hierin te ondervangen.


Kwaliteitsstandaard Toezicht Wmo (PDF, 240 kB)


Welke Wmo-voorzieningen vallen onder het toezicht?


 • Begeleiding (waaronder Algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL)-persoonlijke verzorging)
 • Dagbesteding
 • Vervoer van en naar dagbesteding
 • Hulp bij het huishouden
 • Logeervoorziening/kortdurend verblijf
 • Hulpmiddelen
 • Woningaanpassing
 • Beschermd wonen
 • GGZ-inloop
 • PGB
 • Algemene voorzieningen
 • Toegang/toeleiding


Melding doen

Een onderdeel van het toezicht is een regeling voor het melden van een calamiteit of geweld bij de verstrekking van een voorziening. In de Wmo is opgenomen dat een zorgaanbieder bij de toezichthouder meteen melding doet van iedere calamiteit die bij verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden. Een calamiteit is bijvoorbeeld geweld bij de verstrekking van een voorziening of het overlijden van een cliënt. Naast aanbieders kunnen burgers/cliënten en ambtenaren een melding doen.


Toezicht volgt het calamiteitenprotocol.

Wilt u een melding doen? Vul dan het WMO toezicht meldingsformulier in. U kunt tijdens kantooruren ook contact met ons opnemen via (088) 355 01 00.

Wilt u een melding doen over een voorziening die niet onder de Wmo valt? Dit kan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.


Klacht

Heeft u (bijvoorbeeld als cliënt) een klacht over een aanbieder? Informeer dan eerst bij de aanbieder waar en op welke manier u uw klacht kunt indienen.