project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

[empty]

Bezorgd

Meld infectieziekten, mishandeling en verwaarlozing of vraag om advies

Bent u bezorgd over iemand in uw omgeving? Vermoedt u een infectieziekte? Is er mogelijk sprake van kindermishandeling, meisjesbesnijdenis of huiselijk geweld? Vraag om advies of meld het direct. Help voorkomen dat de situatie (nog verder) uit de hand loopt.


Verwaarlozing en eenzaamheid

Bevindt iemand uit uw omgeving zich in een zorgelijke situatie? Door bijvoorbeeld verwaarlozing, vervuiling, schulden, eenzaamheid, psychische- of verslavingsproblemen? U kunt advies vragen of (overlast hierdoor) melden bij het Meldpunt Bezorgd.
>Meer over verwaarlozing en eenzaamheid


Infectieziekten

Heeft u vragen over infectieziekten? Neem contact op met afdeling Infectieziektebestrijding of bekijk welke infectieziekten momenteel actueel zijn.
> Meer over infectieziekten


Tuberculose

Heeft u vragen over de infectieziekte tuberculose (TBC)? Neem dan telefonisch contact op met onze afdeling Tuberculosebestrijding. Brengt u een bezoek aan onze poli? Neem dan altijd een ingevulde gezondheidsverklaring mee.
> Meer over tuberculose


Kindermishandeling

Maakt u zich zorgen over mishandeling of verwaarlozing van een kind? U kunt anoniem advies vragen of een situatie melden bij Veilig Thuis Haaglanden. Kinderen kunnen ook terecht bij de Kindertelefoon.
> Meer over kindermishandeling


Huiselijk geweld

Heeft u of iemand uit uw omgeving te maken met huiselijk geweld? Huiselijk geweld is niet alleen lichamelijk geweld of mishandeling maar ook bijvoorbeeld vernedering en stalking. Vraag om advies of meld een situatie bij Veilig Thuis Haaglanden.
> Meer over huiselijk geweld


Meisjesbesnijdenis

Meisjesbesnijdenis, of vrouwelijke genitale verminking (VGV), komt ook voor in Nederland. Hier is het echter verboden en dus strafbaar. Vermoedt u dat een meisje is besneden of binnenkort wordt besneden? U kunt dit melden bij diverse punten.
> Meer over meisjesbesnijdenis