project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Jaarverslagen en Beleid

Jaarverslagen

Directiejaarverslagen

In de jaarverslagen schetsen we een beeld van alle activiteiten, die wij uitvoerden voor de 9 gemeenten in Haaglanden.
Lees verder

Jaarverslag Centrum Seksuele Gezondheid

De jaarverslagen van het Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden (CSG) vindt u op www.seksuelegezondheidhaaglanden.nl.

Klachtenjaarverslag 2016

Na een korte beschrijving van de organisatie van GGD Haaglanden en de wijze van klachtafhandeling vindt u een overzicht van de in 2016 ontvangen klachten.
Lees verder

Jaarrapportages Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG)

De Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG) richt zich op het bevorderen van gezond gewicht bij kinderen en jongeren in Den Haag. In de jaarrapportages vindt u per programma-onderdeel de belangrijkste resultaten.
Lees verder

CCP Jaarrapportage

In de rapportage 2015-2016 rapporteren we over de 2 hoofdtaken: Daklozenloket en Meldpunt Bezorgd.

Jaarrapportage CCP 2015-2016 (PDF, 1.002 kB)


Tot 1 juli 2018 was het Centraal Coördinatiepunt onderdeel van GGD Haaglanden. Het Daklozenloket is per die datum 1 juli 2018 onderdeel van de gemeente Den Haag net als het Meldpunt Bezorgd Den Haag.


Beleid

Gezondheid in de gemeentelijke besluitvorming in Leiden en Den Haag (2014)

Onderzoek van GGD Haaglanden, GGD Hollands Midden en de Universiteit Leiden. Centraal staat de vraag welke factoren bepalen of gezondheid wordt meegenomen in de besluitvorming.
Lees verder