project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Jaarverslagen en Beleid

Jaarverslagen

Directiejaarverslagen

In de jaarverslagen schetsen we een beeld van alle activiteiten, die wij uitvoerden voor de 9 gemeenten in Haaglanden.
Lees verder

Jaarverslag Centrum Seksuele Gezondheid

De jaarverslagen van het Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden (CSG) vindt u op www.seksuelegezondheidhaaglanden.nl.

Jaarrapportages Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG)

De Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG) richt zich op het bevorderen van gezond gewicht bij kinderen en jongeren in Den Haag. In de jaarrapportages vindt u per programma-onderdeel de belangrijkste resultaten.
Lees verder

Beleid


Gezondheid in de gemeentelijke besluitvorming in Leiden en Den Haag (2014)

Onderzoek van GGD Haaglanden, GGD Hollands Midden en de Universiteit Leiden. Centraal staat de vraag welke factoren bepalen of gezondheid wordt meegenomen in de besluitvorming.
Lees verder