Gezonde zomer

Zwemmen in natuurwater

Laatste update: 28 juni 2022

Leestijd: 3 minuten

Als het warm is zoeken veel mensen verkoeling in natuurwater. Als je gaat zwemmen in natuurwater kun je gezondheidsrisico’s lopen.

Geschikte zwemlocaties

De Omgevingsdienst Midden Holland controleert regelmatig de waterkwaliteit op officieel aangewezen zwemlocaties in de natuur. Zij doen dit in opdracht van de provincie. Tijdens het zwemseizoen controleren ze elke 2 weken.

Door op deze locaties te zwemmen, kun je gezondheidsrisico’s beperken. In niet- gecontroleerd water is de kans groter dat je met ziekteverwekkers (bijvoorbeeld, virussen, bacteriën of parasieten) in aanraking komt. Wij raden het daarom af om daar te zwemmen.

Alle officiële zwemlocaties in de regio Haaglanden staan op www.zwemwater.nl. Hier vind je ook het laatste nieuws over de waterkwaliteit van elke locatie. GGD Haaglanden heeft geen controlerende taken met betrekking tot de kwaliteit van zwemwater.

Evenementen

Sinds een aantal jaar wordt steeds meer gezwommen in grachten, plassen en meren die niet aangewezen zijn als officiële zwemlocaties. Hier is geen controle op de waterkwaliteit, vervuiling en gevaar op en rond de plek. Als hier officiële evenementen plaatsvinden, kan het zijn dat er wel wordt gecontroleerd op de waterkwaliteit en dat extra voorlichting over de gezondheidsrisico’s plaatsvindt.

 • Verminderde weerstand
  • GGD Haaglanden raadt personen met een minder goede weerstand af om te zwemmen in natuurwater. Denk bijvoorbeeld aan zwangere vrouwen en personen die medicatie gebruiken die de weerstand onderdrukken;
  • Mensen met huidwondjes of oor-/oogirritaties kunnen beter niet zwemmen in natuurwater;
  • Ouderen en kinderen vallen ook onder de risicogroep. Wees alert op de gezondheidsrisico’s. Zo kunnen zij of hun verzorgers zelf een goede keus maken.
 • Gezondheidsrisico's
  • De meest voorkomende aandoening is zwemmersjeuk. Een larve van een wormsoort die voorkomt bij eenden is hier de oorzaak van. Al kort na het zwemmen kun je last hebben van rode bultjes, die heftig jeuken, maar verder onschuldig zijn. Wat je eventueel kan doen tegen de jeuk lees je hier;
  • In het water kan Cryptosporidium voorkomen. Deze parasiet veroorzaakt diarree;
  • Andere veel voorkomende veroorzakers van diarree zijn de E.coli bacterie en het norovirus. Beide kunnen klachten geven zoals braken, diarree en misselijkheid;
  • Een zeldzame, mogelijk ernstig verlopende ziekte is de ziekte van Weil. Deze ziekte wordt verspreid door een bacterie (leptospirose) in rattenurine. Via de slijmvliezen of kleine huidwondjes kan de bacterie uit het water in het lichaam terechtkomen;
  • Ook botulisme kan in het water voorkomen. Besmetting van mensen is zeer zeldzaam. Meer informatie over botulisme;
  • Als je in aanraking komt met blauwalg kun je last krijgen van irritaties aan ogen of huid. Andere klachten zijn hoofdpijn, maag- en darmklachten.
 • Tips om gezondheidsrisico's te verkleinen
  • Zwem alleen op officieel aangewezen locaties. Zwem alleen op andere plekken bij officiële evenementen;
  • Let op scherpe voorwerpen op de bodem en langs de oevers;
  • Zwem niet in lauw, stilstaand water;
  • Zwem niet in water waarin (blauw)algen zichtbaar zijn;
  • Zwem niet in water waarin dode dieren (vissen, eenden, watervogels) drijven; Raak geen dode dieren aan. Als je dode dieren in het water ziet, waarschuw dan de gemeente, de provincie of het waterschap;
  • Drink nooit oppervlaktewater, ook niet als het er schoon uitziet;
  • Spoel huid en haren af met schoon kraanwater en droog je goed af.
 • Honden, blauwalg en botulisme

  Honden zijn erg gevoelig voor blauwalgen. Tijdens het zwemmen kunnen ze water binnenkrijgen maar ook nadat zij gezwommen hebben in besmet water en daarna hun vacht schoonlikken, kunnen ze de toxines (gifstoffen) binnenkrijgen. Honden kunnen hier heel ziek van worden en zelfs door overlijden. Het is daarom altijd aan te raden je hond te wassen nadat deze in verdacht water heeft gezwommen.

  Houd huisdieren ook uit de buurt van water waar dode en zieke waterdieren in liggen. Voorkom ook dat zij in contact komen met dode dieren. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door botulisme. Botulisme is zeldzaam bij honden maar wanneer zij grote hoeveelheden gif binnenkrijgen, zoals kan gebeuren wanneer ze van een kadaver eten, kunnen ze ziek worden. Bovendien dragen rottende kadavers allerlei andere ziekteverwekkers bij zich.

  Neem zo nodig contact op met de dierenarts.

Open blok met informatie over Contact algemeen
Westeinde 128
2512 HE Den Haag
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.