Milieu en veiligheid

Dode of zieke dieren in het water? Dat kan botulisme zijn

Wat is botulisme?

Botulisme wordt veroorzaakt door een bacterie die in de (water)bodem voorkomt. Deze bacterie produceert een giftige stof. Er zijn verschillende typen van deze giftige stof. Bij sterfte onder watervogels gaat het meestal om een type dat niet schadelijk is voor de mens.

Hoe herkent u botulisme?

Botulisme verlamt de spieren van de watervogels. Heeft u zieke watervogels of vissen gezien? Besmette dieren:

  • Maken trage bewegingen
  • Kunnen niet of nauwelijks meer vliegen
  • Zwemmen met gestrekte hals en laten hun kop en vleugels in het water hangen
  • Maken geen geluid meer

Doordat hun kop in het water hangt verdrinken de dieren vaak. Ze hebben geen kracht meer om hun kop uit het water te tillen.

Kunt u wat doen voor dieren met botulisme?

Botulisme is helaas niet te voorkomen. Het is vaak niet gevaarlijk voor de mens, maar rottende kadavers kunnen wel andere ziekteverwekkers bij zich dragen. Neem daarom een aantal voorzorgsmaatregelen:

  • Raak dode of zieke dieren in of bij het water niet aan
  • Ga niet vissen of zwemmen in dit water
  • Houd huisdieren uit de buurt van het water en voorkom dat zij in contact komen met dode dieren.

Botulisme is zeldzaam bij honden maar bij inname van grote hoeveelheden gif is het risico op ziekteverschijnselen aanwezig. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een hond van een kadaver eet.

Gebruik het water niet. Ook niet om de tuin te sproeien of de auto te wassen.

Maatregelen tegen het ontstaan van botulisme

De gemeente en het Hoogheemraadschap controleren wekelijks alle watergangen en halen dode of zieke dieren meteen weg. Het Hoogheemraadschap bewaakt de waterkwaliteit. Door middel van doorspoelen voorzien zij de watergangen van vers water.

Hoelang duurt het voordat botulisme uit het water verdwijnt?

Dode en zieke dieren worden zo snel mogelijk weggehaald door de gemeente, het Hoogheemraadschap of de Vogelbescherming. Als er 10 dagen achter elkaar geen dode of zieke dieren meer worden gevonden, is er geen sprake meer van botulisme.

 

Meer informatie over milieu en veiligheid in uw omgeving