background image
Evenementenadvisering

Toiletvoorzieningen op evenementen

Laatste update: 9 december 2021

Leestijd: 2 minuten

Op publieksevenementen wordt gebruik gemaakt van sanitair (toiletten en handenwasgelegenheden). Zowel bij vast als tijdelijk sanitair bestaat een verhoogd risico op het overdragen van ziekteverwekkers, waardoor infectieziekten als maagdarminfecties kunnen ontstaan.

Aantal toiletvoorzieningen op evenementen

Op elk evenement moeten voldoende toiletten aanwezig zijn. Factoren die van belang zijn voor het bepalen van het benodigde aantal toiletvoorzieningen, zijn:

 • het aantal te verwachten bezoekers en de samenstelling van het publiek;
 • de gemiddelde verblijfsduur;
 • de aard van het evenement (vanwege het gedragspatroon);
 • het type toiletten (toiletten op waterspoeling of mobiele toiletten);
 • de verwachte piekdrukte, bijvoorbeeld bij showpauzes;
 • het consumptieve gedrag (wordt er veel gedronken).

Aandachtspunten toiletvoorziening

 • Zorg voor urinoirs voor de heren. 75% Van het totale aantal herentoiletten mag urinoir of plaszuil zijn.
 • Een plasgoot van 50 centimeter geldt als één urinoir. Plaats geen of minder urinoirs als je veel kinderen op het evenement verwacht.
 • Zorg voor 1 of meerdere mindervalidentoiletten (MiVa’s), inclusief toiletpapier, een handenwasgelegenheid met stromend water, een zeepdispenser met vloeibare handzeep, papieren wegwerphanddoekjes en een afvalbak.
 • Wanneer er veel vaste horecaondernemingen op het evenemententerrein aanwezig zijn, zorg dan dat er schriftelijke afspraken zijn gemaakt met betrekking tot het gebruik van hun toilet-voorzieningen door de bezoekers van het evenement.
 • Zorg voor een handenwasgelegenheid met stromend water, een zeepdispenser met vloeibare handzeep, papieren wegwerphanddoekjes en een afvalbak bij de toiletvoorzieningen.
 • Zorg voor voldoende spreiding van de toiletvoorzieningen over het evenemententerrein.
 • Maak de toiletten tijdens het evenement regelmatig schoon en maak daarbij gebruik van een schoonmaakschema (wijze en frequentie) met afvinklijst.
 • Zorg voor tijdige bevoorrading van toiletpapier, vloeibare handzeep en papieren handdoekjes.
 • Hebben de toiletten een opslagtank, maak dan met de eigenaar van de toiletten afspraken over het tijdig legen van de opslagtanks. Het is verboden om zonder vergunning afvalwater te lozen.
 • Is de handenwasgelegenheid tevens een tijdelijke drinkwatervoorziening? Zie dan het onderwerp: “Tijdelijke (drink-)watervoorzieningen en tijdelijke waterinstallaties op evenementen”.

Rioolafvoer

Wanneer de afvoer van de toiletten wordt aangesloten op het riool, dan betekent dit dat er een waterleiding wordt aangelegd. Neem in dit geval de informatie “Tijdelijke (drink)watervoorzieningen en tijdelijke waterinstallaties op evenementen” in acht.

Meer informatie over toiletvoorzieningen op evenementen

Hygiënerichtlijn voor evenementen: een overzicht van de minimale hygiëne-eisen waar evenementen aan moeten voldoen