Wat is de impact op gezondheid van inwoners?

Luchtverontreiniging in de regio Haaglanden

Gezondheidsschade door luchtvervuiling in de regio Haaglanden hoger dan gemiddeld in Nederland

Op 16 oktober publiceerde GGD Haaglanden de resultaten van het onderzoek naar luchtkwaliteit in de regio. Uit de bevindingen blijkt dat de gezondheidsschade door luchtvervuiling in onze regio hoger is dan het landelijk gemiddelde.

Inwoners roken gemiddeld 5 sigaretten per dag mee door het inademen van luchtvervuiling. Geen enkel woonadres in de regio voldoet aan de gezondheidsrichtlijnen van de Wereld Health Organization (WHO).

Tijdens het onderzoek in de periode 2018 en 2019 is gekeken naar blootstelling, gezondheidsschade en de belangrijkste bronnen in de regio.

Luchtvervuiling zorgt voor een hoge ziektelast en kan leiden tot vroegtijdig overlijden. Gemiddeld leven inwoners van Nederland 11,2 maanden korter door het inademen van ongezonde stoffen in de lucht; in de regio Haaglanden is de situatie ongunstiger, inwoners leven daardoor zo’n 12,4 maanden korter. Ook kan luchtverontreiniging longziekten zoals longkanker, COPD en astma, en hart- en vaatziekten veroorzaken. Zo blijkt uit het onderzoek van de GGD dat in deze regio bij 1 op de 4 kinderen die astma krijgen, luchtvervuiling de oorzaak is.

Wegverkeer

Voor een deel stoten lokale bronnen deze ongezonde stoffen uit. De belangrijkste in regio Haaglanden zijn het wegverkeer, mobiele werktuigen die onder andere in de bouw worden gebruikt, houtkachels (vooral een bron van fijnstof), en de landbouwsector (waaronder de glastuinbouw).

GGD Haaglanden roept onder andere gemeenten op om gezamenlijk op te trekken. Gezonde lucht is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Om de gezondheid van inwoners te beschermen, is schonere lucht in de regio noodzakelijk. En elke verbetering van de luchtkwaliteit, hoe klein ook, is gezondheidswinst.

Annette de Boer, Directeur Publieke Gezondheid GGD Haaglanden: ‘Het onderzoek laat zien dat luchtverontreiniging in onze regio een groot probleem is. Tijd om in te zetten op een schonere lucht!’