Reactie Algemeen Bestuur op rapport luchtverontreiniging Haaglanden

Het Algemeen Bestuur van GGD Haaglanden vindt de onderzoeksresultaten van het recente GGD-rapport over luchtverontreiniging en de impact op de gezondheid van inwoners verontrustend. De gezondheid van inwoners is voor ons van groot belang en daarom zetten de gemeenten afzonderlijk en gezamenlijk al in op een goede luchtkwaliteit.

Naar aanleiding van het rapport wil het Algemeen Bestuur van GGD Haaglanden de komende tijd samen optrekken om de luchtkwaliteit in de regio te verbeteren. Om luchtverontreiniging bij de bron aan te pakken kijken we naar mogelijkheden voor extra lokale maatregelen. Verder gaan we per gemeente bekijken wat er mogelijk is in het ontwikkelen van gevoelige bestemmingenbeleid. Zo nemen we maatregelen die gezondheidswinst opleveren voor inwoners die het meest kwetsbaar zijn voor luchtvervuiling.

Ten slotte maakt het rapport van de GGD eens te meer duidelijk dat het van groot belang is dat de verschillende gemeenten, de Omgevingsdienst Haaglanden, de Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en andere relevante partijen toe te werken naar schonere lucht in de regio Haaglanden.

Lees ook het persbericht over de luchtverontreiniging in de regio Haaglanden