Waterkwaliteit en gezondheid

Zwemmen in natuurwater

Als het warm is zoeken veel mensen verkoeling in natuurwater. Als u gaat zwemmen in natuurwater kunt u gezondheidsrisico’s lopen.

Zwem op de gecontroleerde zwemlocaties

De Omgevingsdienst Midden Holland controleert regelmatig de waterkwaliteit op officieel aangewezen zwemlocaties in de natuur. Zij doen dit in opdracht van de provincie. Tijdens het zwemseizoen controleren ze elke 2 weken.

Door op deze locaties te zwemmen, kunt u gezondheidsrisico’s beperken. In niet-gecontroleerd water is de kans groter dat u met ziekteverwekkers (bijvoorbeeld, virussen, bacteriën of parasieten) in aanraking komt. Wij raden het u daarom af om daar te zwemmen.

Waar zijn de gecontroleerde zwemlocaties?

Alle officiële zwemlocaties in de regio Haaglanden staan op www.zwemwater.nl. Hier vindt u ook het laatste nieuws over de waterkwaliteit van elke locatie.

GGD Haaglanden heeft geen controlerende taken met betrekking tot de kwaliteit van zwemwater.

Gezondheidsrisico’s bij zwemmen in natuurwater

 • De meest voorkomende aandoening is zwemmersjeuk. Een larve van een wormsoort die voorkomt bij eenden is hier de oorzaak van. Al kort na het zwemmen kunt u last hebben van rode bultjes, die heftig jeuken, maar verder onschuldig zijn. Wat u eventueel kunt doen tegen de jeuk leest u op de website van GGD Leefomgeving.
 • In het water kan de parasiet Cryptosporidium voorkomen. Deze veroorzaakt diarree.
 • Andere veel voorkomende veroorzakers van diarree zijn de E.coli bacterie en het norovirus. Beide kunnen klachten geven zoals braken, diarree en misselijkheid;
 • Een zeldzame, mogelijk ernstig verlopende ziekte is de ziekte van Weil. Deze ziekte wordt verspreid door een bacterie (leptospirose) in rattenurine. Via de slijmvliezen of kleine huidwondjes kan de bacterie uit het water in het lichaam terechtkomen;
 • Ook botulisme kan in het water voorkomen. Besmetting van mensen is zeer zeldzaam.
 • Als u in aanraking komt met blauwalg kunt u last krijgen van irritaties aan ogen of huid. Andere klachten zijn hoofdpijn, maag- en darmklachten.

Tips om gezondheidsrisico’s te verkleinen

 • Zwem alleen op officieel aangewezen locaties. Zwem alleen op andere plekken bij officiële evenementen.
 • Let op scherpe voorwerpen op de bodem en langs de oevers.
 • Zwem niet in lauw, stilstaand water.
 • Zwem niet in water waarin (blauw)algen zichtbaar zijn.
 • Zwem niet in water waarin dode dieren (vissen, eenden, watervogels) drijven; Raak geen dode dieren aan. Als u dode dieren in het water ziet, waarschuw dan de gemeente, de provincie of het waterschap.
 • Drink nooit oppervlaktewater, ook niet als het er schoon uitziet.
 • Spoel huid en haren af met schoon kraanwater en droog u goed af.

Hebt u een verminderde weerstand?

 • Ga niet zwemmen in natuurwater bij een verminderde weerstand. Dit advies geldt bijvoorbeeld voor zwangere vrouwen en personen die medicatie gebruiken die de weerstand onderdrukken.
 • Hebt u huidwondjes of oor-/oogirritaties hebt. Ga er dan liever ook niet zwemmen.
 • Ouderen en kinderen vallen ook onder de risicogroep. Wees bij hen ook alert op de gezondheidsrisico’s. Zo kunnen zij of hun verzorgers zelf een goede keus maken.

Honden, blauwalg en botulisme

Honden zijn erg gevoelig voor blauwalgen. Tijdens het zwemmen kunnen ze water binnenkrijgen. Ook nadat zij gezwommen hebben in besmet water en daarna hun vacht schoonlikken, kunnen ze de toxines (gifstoffen) binnenkrijgen. Honden kunnen hier heel ziek van worden en zelfs door overlijden. Het is daarom altijd aan te raden uw hond te wassen nadat deze in verdacht water heeft gezwommen.

 • Houd huisdieren ook uit de buurt van water waar dode en zieke waterdieren in liggen.
 • Voorkom ook dat zij in contact komen met dode dieren. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door botulisme. Botulisme is zeldzaam bij honden. Wanneer zij grote hoeveelheden gif binnenkrijgen, bijvoorbeeld wanneer ze van een kadaver eten, kunnen ze wel ziek worden. Bovendien dragen rottende kadavers allerlei andere ziekteverwekkers bij zich.

Neem zo nodig contact op met de dierenarts.

Evenementen

Sinds een aantal jaar wordt steeds meer gezwommen in grachten, plassen en meren die niet aangewezen zijn als officiële zwemlocaties. Hier is geen controle op de waterkwaliteit, vervuiling en gevaar op en rond de plek.

Als hier officiële evenementen plaatsvinden, kan het zijn dat er wel wordt gecontroleerd op de waterkwaliteit en dat extra voorlichting over de gezondheidsrisico’s plaatsvindt.

Meer informatie over milieu en veiligheid in uw omgeving