project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Inspectie kinderopvang

Wij bewaken samen met de gemeenten de kwaliteit van een:

  • kinderdagverblijf
  • buitenschoolse opvang (bso)
  • gastouderbureau
  • gastouder


Wij zijn toezichthouder en controleren of een locatie voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Deze zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang (WKO). Op basis van deze inspecties stellen wij een inspectierapport op.


Inspectierapporten

Bij inspectie leggen wij bevindingen vast in een rapport. Dit inspectierapport geeft een overzicht van:

  • de getoetste eisen
  • wat de toezichthouder heeft geconstateerd
  • wat zijn beoordeling is


Het inspectierapport sturen wij op naar de kinderopvang én de gemeente. Voldoet een kinderopvang niet aan de kwaliteitseisen? Dan adviseren wij de gemeente om passende maatregelen te nemen.


Inspectierapporten zijn openbaar en kunt u inzien op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Sinds 12 april 2018 vindt u in dit register een samenvatting bij elk rapport. In één oogopslag ziet u zo de resultaten van de inspectie over bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid en het pedagogische klimaat.

Inspectieonderzoek

Het inspectieonderzoek bestaat uit controle van papieren documenten maar de pedagogische praktijk is net zo belangrijk.


Wilt u weten waar een inspecteur naar kijkt? U vindt meer informatie in het document 'Veldinstrument observatie pedagogische praktijk - kindercentra en peuterspeelzalen' (Nederlands Jeugd Instituut en GGD GHOR Nederland).


Rol gemeente

Op basis van ons advies kan de gemeente maatregelen nemen. Wanneer een locatie niet voldoet aan de geldende eisen, volgt een hersteltermijn en/of een handhavingsactie.


Informatiebrieven

We publiceren geregeld informatiebrieven met informatie over de Inspectie Kinderopvang en belangrijke ontwikkelingen binnen het werkveld.

Meer informatie

Brochures

Toezicht en handhaving kinderopvang - Informatie voor ondernemers (PDF, 5 MB)