project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Inspectie kinderopvang

Wij bewaken samen met de gemeenten de kwaliteit van een:

  • kinderdagverblijf;
  • buitenschoolse opvang (bso);
  • gastouderbureau;
  • gastouder;
  • peuterspeelzaal.


Wij zijn toezichthouder en controleren of een locatie voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Deze zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO).

Op basis van deze inspecties stellen wij een inspectierapport op.


Inspectierapporten

Bij inspectie leggen wij bevindingen vast in een rapport. Dit inspectierapport geeft een overzicht van:

  • de getoetste eisen;
  • wat de toezichthouder heeft geconstateerd;
  • wat zijn beoordeling is.


Het inspectierapport sturen wij op naar de kinderopvang én de gemeente. Voldoet een kinderopvang of peuterspeelzaal niet aan de kwaliteitseisen? Dan adviseren wij aan de gemeente om passende maatregelen te nemen. Inspectierapporten zijn openbaar en kunt u inzien op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).


Het inspectieonderzoek bestaat uit controle van papieren documenten maar de pedagogische praktijk is net zo belangrijk. Wilt u weten waar een inspecteur naar kijkt? U vindt meer informatie in het document 'Veldinstrument observatie pedagogische praktijk - kindercentra en peuterspeelzalen' (Nederlands Jeugd Instituut en GGD GHOR Nederland).


Rol gemeente

Op basis van ons advies kan de gemeente maatregelen nemen. Wanneer een locatie niet voldoet aan de geldende eisen, volgt een hersteltermijn of een handhavingsactie.


Informatiebrieven

We publiceren geregeld informatiebrieven met informatie over de Inspectie Kinderopvang en belangrijke ontwikkelingen binnen het werkveld.Meer informatie