background image

Kinderopvang starten

Laatste update: 15 december 2021

Leestijd: < 1 minuten

Wil je een kinderopvang, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang starten?

Lees een uitgebreid stappenplan voor het starten van een kinderopvang op ondernemingsplein.nl.

Omgevingsvergunning voor kinderopvang

Voor de start van een kinderopvang heb je een omgevingsvergunning nodig. Deze kun je zelf aanvragen bij de gemeente, of laat je architect of aannemer dit doen.

Op ondernemingsplein.nl vind je meer informatie over de omgevingsvergunning.

Landelijk Register Kinderopvang

Alle kinderopvanginstellingen moeten zich registreren in het Landelijk Register Kinderopvang. Meld je kinderopvang via het aanvraagformulier registratie. Vind het juiste formulier per soort opvang op de website van het Ondernemersplein.

Stuur het formulier naar de gemeente waar je de kinderopvang wilt vestigen.

Als je aanvraag wordt behandeld, ben je op grond van de Algemene legesverordening 2013 leges verschuldigd aan je gemeente.

Geschillencommissie en klachtenregeling

Vanaf 1 januari 2016 moet je je volgens de Wet kinderopvang registeren bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Hieraan is ook het Klachtenloket Kinderopvang verbonden.

Ook moet je een interne klachtenregeling opstellen. Meer informatie vind je op de website van het Klachtenloket.