project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Gezondheidsinspecties

Heeft u een kinderopvang of wilt u er één beginnen? Of een shop voor tatoeëren en piercen? Dan is hygiëne heel belangrijk. Wij voeren inspecties uit voor het krijgen en behouden van de benodigde vergunningen. Ook houden we toezicht op de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen.


Inspectie kinderopvang

Als toezichthouder binnen de kinderopvang controleren wij of locaties voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Op basis van deze inspecties stellen wij een inspectierapport op. Dit rapport kan iedereen inzien.
> Meer over inspectie kinderopvang


Tatoeëren en piercen

Wilt u tatoeëren, piercen of permanente make-up aanbrengen bij klanten? U heeft dan een vergunning nodig. Deze vergunning krijgt u pas als veilig werkt, volgens de landelijke hygiënerichtlijnen van het RIVM. Vraag uw vergunning bij ons aan.
> Meer over tatoeëren en piercen


Toezicht Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wij houden toezicht op de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen van aanbieders, waarmee 1 of meerdere gemeenten in de regio Haaglanden een contract hebben. Een onderdeel van het toezicht is de regeling voor het melden van een calamiteit of geweld bij de verstrekking van een voorziening.
> Meer over het melden van een calamiteit of geweld bij de verstrekking van een voorziening