Achtergrondafbeelding
Refereerbijeenkomst donderdag 20 oktober 2022
16.00-18.00 uur

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Inhoud

In deze bijeenkomst staat de opzet en uitvoer van het landelijk programma van de extra gezondheidsmonitoren naar de impact van corona centraal. Collega’s van de afdeling Epidemiologie vertellen uit welke onderdelen dit programma bestaat en hoe dit onderzoekstraject is uitgerold binnen GGD Haaglanden.

Specifiek gaan ze in op de opzet, uitvoering en resultaten van 1 van de onderdelen van dit programma, namelijk de corona Gezondheidsmonitor Jeugd. In deze monitor draait het om de gezondheid en het welzijn van jongeren in de 2e en 4e klas van het reguliere voorgezet onderwijs. Er is ook aandacht voor de rol van de afdeling Gezondheidsbevordering bij het bespreken van de resultaten op scholen en het te voeren preventiebeleid op scholen. Heel kort komt de toepassing van een nieuwe analysemethode aan de orde.

Sprekers

Epidemiologisch onderzoekers:

  • Nasra Karamali
  • Mary Berns
  • Antoine Meijerman

Leerdoelen

De deelnemer:

  • heeft na afloop inzicht in de studieopzet en uitvoering van de extra Corona Gezondheidsmonitors;
  • heeft na afloop inzicht in de studieopzet, uitvoering en resultaten van de corona Gezondheidsmonitor Jeugd;
  • heeft na afloop inzicht in activiteiten van de afdeling Gezondheidsbevordering op VO-scholen.

Meer informatie