Achtergrondafbeelding
Interne refereerbijeenkomsten

Haagsche Praat voorjaar 2023

Welkom bij Haagsche Praat

De Haagsche Praat is de interne refereerbijeenkomst van professionals binnen GGD Haaglanden voor professionals van GGD Haaglanden.

Tijdens deze refereerbijeenkomsten komen actuele thema’s, die gerelateerd zijn aan het brede spectrum van de Public Health, aan de orde. Het doel van de bijeenkomst is het aanbieden van een interessante deskundigheidsbevordering waarbij nieuwe inzichten verworven worden.

Algemene informatie

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle medewerkers van GGD Haaglanden. Op basis van het onderwerp kan ook een beperkt aantal externe professionals deelnemen. De Haagsche Praat is geaccrediteerd voor het Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde (AbSG) en het Kwaliteitsregister V&V. Neem voor meer informatie contact op met de programmacommissie.
Lees verder


Aanmelden

Je kunt je weer digitaal inschrijven voor de bijeenkomsten van het nieuwe seizoen.

Meld je aan!

Bijeenkomsten voorjaar 2023

 

Emovere (19 januari)

Meer mogelijkheden voor herstel en preventie van onbegrepen pijn/klachten.

In Nederland en op vele plaatsen in de wereld kampen miljoenen mensen met lichamelijke klachten waarvoor geen oorzaak wordt gevonden. Als artsen geen medische oorzaak kunnen vinden, noemt men dergelijke klachten ook wel SOLK: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Lees verder


Kennismaking met Toezicht Wmo (14 maart)

De toezichthouders van GGD Haaglanden houden toezicht op de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen van door de gemeenten gecontracteerde zorgaanbieders. Het toezicht richt zich op de vraag of de Wmo-voorziening voldoet aan de daaraan gestelde kwaliteitseisen. Lees verder


Van Ziekte en Zorg naar Positieve Gezondheid en Gedrag (18 april)

In Nederland is op dit moment de ontwikkeling “Passende Zorg” en “Preventie in het zorgstelsel” actueel. Bettery begeleidt de verschuiving in denken en doen, van ziekte en zorg (ZZ) naar gezondheid en gedrag (GG) binnen zorg, welzijn en onderwijs. Lees verder


Gezond en Gelukkig Den Haag (15 juni)

Samenwerken aan het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Elke inwoner van Den Haag heeft recht op een zo gezond en gelukkig mogelijk leven. De beweging Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH), met partners in het veld van gemeente, zorgverzekeraars, zorg en welzijnsaanbieders en bewoners en professionals in de wijken, zet zich daar samen volop voor in. Lees verder


Archief Haagsche Praat

Archief najaar 2022

Bijeenkomsten najaar 2022
Lees meer over Bijeenkomsten najaar 2022

Archief voorjaar 2022

Bijeenkomsten voorjaar 2022
Lees meer over Bijeenkomsten voorjaar 2022

Archief najaar 2021

Bijeenkomsten najaar 2021
Lees meer over Bijeenkomsten najaar 2021