project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Verborgen vrouwen

Vrouwen thuis in gedwongen gevangenschap

Verborgen vrouwen zijn vrouwen, die niet of beperkt het huis uit mogen. Ze worden vaak bang gemaakt door dreigementen en door fysiek geweld. Zorgverleners komen deze vrouwen vaak tegen, maar signaleren ze niet altijd als een 'Verborgen Vrouw'.

In Den Haag wonen naar schatting ruim 200 vrouwen in een vorm van gedwongen gevangenschap thuis. Dit blijkt uit het onderzoek 'Opgesloten in eigen huis' door het Verwey Jonker Instituut.


Campagne

Eind 2015 kregen wij van de gemeente Den Haag de opdracht de situatie van deze vrouwen onder de aandacht te brengen van zorgverleners en maatschappelijke organisaties.


Daarom loopt er nu een campagne, die de 'Verborgen Vrouwen' zichtbaar wil maken. Het doel ervan is onder andere om deze vrouwen:Er is hiervoor een tv-spotje gemaakt, dat op TV West wordt vertoond. U kunt dit filmpje bekijken in het Nederlands, Turks, Engels, Berbers en Arabisch.


Signaleringskaart voor zorgverleners

De problematiek van de Verborgen Vrouwen is lastig. Zorgverleners moeten bij verdenking de tijd nemen het verder uit te zoeken. Hiervoor hebben we een signaleringskaart met verwijsroute gemaakt. Hierin staan onder andere de risicofactoren en mogelijke signalen.


Risicofactoren

Wanneer moet u als zorgprofessional denken aan de mogelijkheid van een verborgen vrouw? Als er 1 of meerdere van onderstaande risicofactoren aanwezig is/zijn.

 • De vrouw mag geen inburgeringscursus volgen.
 • Het gaat om een vrouw met kinderen in een verblijfsafhankelijke status.
 • De vrouw is financieel afhankelijk. Er is sprake van sociale druk en controle door de gemeenschap, familie en partner.
 • Het gaat om een vrouw zonder verblijfsvergunning.
 • De identiteitspapieren van de vrouw zijn afgenomen.
 • Er wordt een huwelijk voor de vrouw gearrangeerd of afgedwongen met een man met een fysieke of verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen.
 • De vrouw is kinderloos en is op latere leeftijd naar Nederland gekomen met het doel een gezin te stichten.
 • De vrouw is een huwelijksmigrant en weet niets van degene met wie ze trouwt.
 • De vrouw is met positieve verwachtingen naar ons land gekomen en wordt ingezet als gratis werkkracht voor de (schoon)familie.
 • De vrouw heeft zelf een verstandelijke of psychiatrische beperking.

Signalen

Deze specifieke signalen kunnen er op wijzen dat u als zorgprofessional te maken hebt met een verborgen vrouw.

 • De vrouw kan de Nederlandse taal niet spreken.
 • De vrouw komt niet of nauwelijks buiten.
 • De vrouw oogt angstig en vermijdt buurtcontact.
 • De vrouw komt nooit alleen op afspraken.
 • echtgenoot of een familielid voert (altijd) het woord.
 • Gedwongen inwoning bij (schoon)familie of dagelijks bij (schoon)familie thuis.
 • Vaak is er sprake van mishandeling, verwaarlozing of misbruik.
 • De vrouw heeft vage lichamelijke klachten.

Wilt u de signalenkaart opvragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat van onze afdeling Gezondheidsbevordering via telefoonnummer (070) 353 72 66.