Inzet op mentale weerbaarheid van jongeren na corona

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Laatste update: 5 juli 2023

Leestijd: 2 minuten

Corona heeft impact gehad op de gezondheid en het welzijn van jongeren. 20% van de jongeren heeft nu nog last van ingrijpende gebeurtenissen tijdens de coronaperiode. Gelukkig herstelt 64% snel na een moeilijke periode en 51% heeft voldoende vertrouwen in de toekomst. Bij een deel van de jongeren is extra inzet nodig op het mentale welbevinden. Dit zijn de belangrijke uitkomsten uit de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 (cGM Jeugd 2021) van GGD Haaglanden.

Voldoende weerbaar en vertrouwen in de toekomst

Veel jongeren hebben een klap gekregen door de coronacrisis. Toch zijn de meeste jongeren (87%) voldoende weerbaar, 64% herstelt snel na een moeilijke periode. De helft (51%) geeft aan veel vertrouwen in de toekomst te hebben. De meeste jongeren zijn mentaal veerkrachtig genoeg om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te boven te komen. Toch zullen sommige jongeren langer mentale problemen hebben. GGD Haaglanden adviseert gemeenten daarom om te blijven inzetten op het bevorderen van de mentale weerbaarheid.

Impact corona op jeugd

Bijna driekwart (73%) van de jongeren uit Haaglanden heeft 1 of meer ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt tijdens de coronaperiode. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin een dierbare in het ziekenhuis heeft gelegen of is overleden aan COVID-19. Ook het verlies van inkomsten of werk van (één van) de ouders telde mee als een ingrijpende gebeurtenis.

Van de jongeren, die 1 of meer van dit soort gebeurtenissen hebben meegemaakt, heeft 20% hier nog steeds last van. Deze cijfers wijken nauwelijks af van de landelijke cijfers.

Meer informatie over de Gezondheidsmonitor Jeugd

In het najaar van 2021 hebben alle GGD’en, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uitgevoerd onder scholieren in de klassen 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs (VO). In totaal hebben bijna 167.000 jongeren een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid en leefstijl. Ruim 5.300 hiervan komen uit de regio Haaglanden.

De resultaten per gemeente in Haaglanden lees je op de Gezondheidsgids GGD Haaglanden.