Milieu en veiligheid

Legionellapreventie

Drinkwaterwet

Om de groei van legionellabacteriën in waterleidingen te voorkomen is de Drinkwaterwet opgesteld. Hierin zijn maatregelen voor eigenaren van collectieve waterleidingsystemen vastgelegd. Deze wetgeving is bijvoorbeeld van toepassing op ziekenhuizen, zorginstellingen, hotels en zwembaden.

Naast waterleidinginstallaties zijn er nog andere waterinstallaties waar legionellapreventie van toepassing is. Welke regelgeving precies geldt voor welke waterinstallatie en wie toezicht houdt op de naleving staat in de brochure Legionellapreventie in watersystemen: regels en toezicht (Rijksoverheid).

Legionellapreventie bij natte koeltorens

In het water van een natte koeltoren kan ook legionella groeien. Dit type koeltoren gebruikt namelijk water als koelmiddel. Tijdens het koelproces kunnen fijne waterdruppeltjes in de buitenlucht terecht komen. Via deze druppels kunnen legionellabacteriën zich verspreiden naar de omgeving. Tot enkele honderden meters van een natte koeltoreninstallatie kunnen mensen besmet raken door legionellabacteriën in waternevel.

Goed onderhoud en beheer van een natte koeltoren is dan ook erg belangrijk. De Omgevingsdienst Haaglanden houdt toezicht op de legionellapreventie bij alle natte koeltorens in de regio Haaglanden.

Meer over legionellapreventie en natte koeltorens leest u op de website van het RIVM.

 

Wat doet de GGD tegen legionella?

Zit de legionellabacterie in een waterleidingsysteem? Onze afdeling Leefomgeving krijgt soms meldingen binnen over legionellabacteriën in een watersysteem in openbare gebouwen.

GGD Haaglanden geeft advies over:

  • het gezondheidsrisico voor de gebruikers;
  • de maatregelen die genomen moeten worden;
  • de communicatie hierover naar de mensen die (mogelijk) blootgesteld zijn aan de legionellabacterie;

Wij werken daarbij samen met de afdeling Infectieziektebestrijding van onze GGD en toezichthoudende instanties zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport.

  • Brononderzoek bij een legionellabesmetting

    De afdeling Infectieziektebestrijding doet onderzoek naar een mogelijke bron bij een melding van legionella-longontsteking. De afdeling Leefomgeving ondersteunt hierbij.

 

Meer weten of advies nodig over legionella?

Op zoek naar meer informatie over legionella? Of wilt u advies? Dan kunt u terecht bij de afdeling Leefomgeving via telefoonnummer (088) 355 01 00 of door een mail te sturen naar gezondheidenmilieu@ggdhaaglanden.nl.