background image

Tijdelijke (drink)watervoorzieningen en tijdelijke waterinstallaties op evenementen

Laatste update: 10 juni 2022

Leestijd: 3 minuten

Schoon drinkwater is nodig tijdens een evenement. Daar waar de bezoekers van een evenement in contact (kunnen) komen met het water van de tijdelijke (drink)water-voorziening of -installatie, heeft de organisator van het evenement vanwege de volksgezondheid de plicht om te zorgen voor kwalitatief goed water. Tevens moet verontreiniging van het openbare waterleidingnetwerk voorkomen worden. De organisator is verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud van de tijdelijke (drink)waterinstallatie.

Risico’s

Er is een aantal factoren welke kunnen leiden tot verontreinigd (verneveld) water en waarmee, na het drinken of het inademen daarvan, het risico op infectieziekten wordt vergroot. Bijvoorbeeld:

 • een slecht functionerende en slecht onderhouden tijdelijke waterinstallatie;
 • een slechte reiniging van de tijdelijke waterinstallatie;
 • warm weer en stilstaand water bij een langdurig evenement.

Tijdelijke drinkwatervoorziening

Een drinkwatervoorziening hoort aanwezig te zijn bij voedselbereiding en -verstrekking, op een sportevenement en bij een EHBO-post. Ook is water nodig als handenwasvoorziening bij toiletten en natuurlijk bij een tijdelijke kampeergelegenheid bij een voorziening met douches. Op een relatief klein evenement wordt in het algemeen geen tijdelijke waterinstallatie aangelegd, maar wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van kleine waterreservoirs zoals jerrycans.

Let in ieder geval op de volgende punten:

 • gebruik water van drinkwaterkwaliteit (kraanwater);
 • zorg dat het water in schone, voor consumptie geschikte materialen wordt vervoerd en bewaard;
 • vul jerrycans e.d. op de dag van het evenement, maak deze dagelijks schoon en ververs het water dagelijks.

Tijdelijke drinkwaterinstallaties

Het water van tijdelijke drinkwaterinstallaties op publieksevenementen wordt o.a. gebruikt als spoelwater voor de bar, als water voor de toiletten, als drinkwater en om handen te kunnen wassen.

Er zijn verschillende vormen van tijdelijke drinkwaterinstallaties:

 • een tijdelijke aansluiting op de (hoofd)kraan van een bestaand pand of een openbare water-meterput (een zogenaamde ‘evenementenwateraansluiting’) (1);
 • een tijdelijke aansluiting op de (hoofd)kraan van een instelling;
 • een tijdelijke aansluiting op een (ondergrondse) brandkraan.
 • een tijdelijke aansluiting op een watertank, waterreservoir, e.d. Op afgelegen locaties, buiten bereik van het waterleidingnet, is dit de enige mogelijkheid. Tankwagens of watertanks zijn te huur bij gespecialiseerde bedrijven. Je hebt dan gecontroleerd, veilig en schoon drinkwater;
 • watertanks in eigen beheer: het goed schoonmaken, desinfecteren en naspoelen en (bij)vullen van zo’n tank vergt behoorlijk wat kennis. Het verdient aanbeveling om dit door een professioneel bedrijf te laten doen. Dek de tank af met ondoorzichtig materiaal en zet deze uit de zon, zo koel mogelijk.

(1) tijdelijke (drink)waterinstallatie: waterinstallatie die weer wordt verwijderd na maximaal 1 jaar.

Voor ingebruikname van de tijdelijke drinkwaterinstallatie

 • Materialen (koppelingen, leidingen) moeten gereinigd zijn;
 • Raadpleeg een erkend (plaatselijk) waterleidingbedrijf of bemonstering nodig is;
 • Zorg dat de waterinstallatie voldoet aan de algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties van het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN 1006) en aan de aansluitvoorwaarden van het waterleidingbedrijf (WB 1.4 H);
 • Een tijdelijke aansluiting op de bestaande waterleiding voor de watermeter (zoals een openbare brandkraan) moet worden uitgevoerd door een waterleidingbedrijf;
 • Bij alle tappunten moet een beperkte risico-analyse met betrekking tot legionella worden uitgevoerd. Is er sprake van aërosolvorming (verneveling) zoals bij douches of het besproeien van bezoekers bij hitte? Dan moet legionellapreventie plaatsvinden.

Tijdelijke waterinstallaties

In waterinstallaties zoals mobiele douchecabines, fonteinen, bubbelbaden en watermistsystemen (o.a. bestemd voor verkoeling van de omgeving) kunnen legionellabacteriën groeien en door het sproeien of vernevelen van het water in de lucht komen. Mensen kunnen de legionellabacteriën inademen en een aandoening van de luchtwegen krijgen.

Om te voorkomen dat bezoekers en medewerkers van het evenement ziek worden, is het uitvoeren van legionellapreventie vanuit gezondheidsperspectief verplicht bij de volgende risicovolle waterinstallaties:

 • tijdelijke waterinstallaties, met vernevelende tappunten of apparatuur (o.a. mobiele douche-units, sproeisystemen voor afkoelen publiek);
 • fonteinen, spray park-installaties en vergelijkbare watersproeiers, in of onder een (deels) overdekte of overkapte omgeving (bijv. tent of overkapping). Het gaat hierbij alleen om fonteinen of sierwaterinstallaties waarbij een motor met kracht fijne waternevel produceert en welke niet zijn geplaatst in oppervlaktewater2;
 • mobiele of tijdelijke whirlpools of andere vernevelende baden, die op een locatie staan waar normaal gesproken geen (semi)openbare baden aanwezig zijn (zoals zwembaden of hotel);
 • mistsystemen, zoals terraskoeling, lucht- en productbevochtiging. Dit zijn systemen waar water zeer fijn wordt verneveld en verspreid naar de omgeving;
 • mobiele koelers (bijv. mistventilatoren). Deze systemen zijn vergelijkbaar met mistsystemen. Bij mobiele koelers wordt water verneveld in combinatie met een ventilator;
 • mobiele of tijdelijke natte koeltorens die niet van de inrichting zijn, zoals op een bouwterrein. Dit zijn installaties die gebruikt worden om een bedrijfsproces te koelen.

Zorg dat duidelijk is wie eindverantwoordelijk is voor de legionellapreventie (3) en wie de legionellapreventie uitvoert. Leg dit schriftelijk vast.

(2) oppervlaktewater: waterlichaam in de natuur, al dan niet aangelegd door de mens, zoals meren, vijvers en sloten.
(3) zie RIVM Hygiënerichtlijn evenementen

Gratis drinkwater

Zorg dat er bij dance events, evenementen waar deelnemers hoge inspanningen leveren (sportevenement) en/of evenementen waar sprake is van een hoge omgevingstemperatuur (>25°C) voldoende watertappunten met gratis drinkwater zijn. Dit is vooral belangrijk om uitputting en uitdroging te voorkomen bij evenementen waar bezoekers of deelnemers hoge inspanning leveren, bij hitte en wanneer bezoekers naar verwachting veel alcohol drinken en/ of drugs gebruiken.

Meer informatie

 • Hygiënerichtlijn voor evenementen: een overzicht van de minimale hygiëne-eisen waar evenementen aan moeten voldoen;
 • infoDWI: informatie over veilige en efficiënte drinkwaterinstallaties;
 • InstallQ: hèt loket voor erkenning, certificering en accreditatie van installaties.