project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Tuberculosebestrijding

Onze afdeling Tuberculosebestrijding onderzoekt of mensen tuberculose (TBC) hebben en behandelt ze als dat nodig is. Wij onderzoeken bij wie een geval van TBC begonnen is en of de ziekte zich verspreid heeft.


Tuberculose binnen uw praktijk of instelling?

Heeft u in uw praktijk of instelling een geval van tuberculose? Of een vermoeden van TBC? Meld een tuberculosegeval meteen bij onze afdeling. Voor TBC geldt een meldingsplicht. Kijk voor meer informatie over deze meldingsplicht en tuberculose op de website van het RIVM


Brengt u een bezoek aan de poli Tuberculosebestrijding?

Neem bij een bezoek aan onze poli, altijd een ingevulde gezondheidsverklaring mee. Kijk hier voor meer informatie.


Vergoeding zorgverzekeraar

U bezoekt de GGD als u een infectieziekte hebt. De GGD maakt kosten voor een vaccinatie en/of eventueel (vervolg)onderzoek. Vanaf 1 juli 2013 declareert de GGD deze kosten bij uw zorgverzekeraar. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten meestal. In uw zorgverzekering is een eigen risico opgenomen. Het eigen risico is een bedrag dat u elk jaar eerst zelf moet betalen. Daarna betaalt uw zorgverzekering de kosten voor zorg. Alleen mensen die 18 jaar of ouder zijn, betalen dit eigen risico.

Neemt u voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan u vertellen welke zorgkosten worden vergoed, wat uw polisvoorwaarden zijn en hoe uw zorgnota is opgebouwd.