project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Leefomgeving

Onze afdeling Leefomgeving zet zich in voor een leefomgeving waarin we gezond en prettig kunnen wonen en verblijven. De afdeling adviseert over factoren in de omgeving die de gezondheid positief of negatief kunnen beïnvloeden.


Advies en voorlichting

Inwoners, gemeenten en instellingen uit de regio Haaglanden kunnen bij de afdeling Leefomgeving terecht voor informatie en advies.


Milieu en gezondheid

De afdeling Leefomgeving geeft voorlichting, adviseert en beantwoordt vragen over gezondheid en omgevingsfactoren binnenshuis en buitenshuis, over bijvoorbeeld:


  • vocht en schimmels;
  • koolmonoxide;
  • kwik;
  • asbest;
  • straling;
  • geluid;
  • lucht;
  • bodem.


U kunt ook contact opnemen met de afdeling Leefomgeving als u vragen hebt over de gezondheidsaspecten van bijvoorbeeld groene schoolpleinen, stadslandbouw, bouwplannen of ruimtelijke ontwikkelingen.

Heeft u overlast van een bedrijf? Meld dit bij de Omgevingsdienst Haaglanden


Technische hygiëne zorg

Afdeling Leefomgeving houdt zich ook bezig met hygiëne-aspecten. De afdeling adviseert instellingen, bedrijven en ondernemers over het voorkomen van onhygiënische omstandigheden en infectieziekten.

De afdeling voert hygiënecontroles uit bij:


Calamiteiten

Tijdens een acuut milieu-incident adviseert de GGD de andere hulpverlenende instanties in de regio over de actuele gezondheidsrisico's. Dit doen wij in samenwerking met de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen). Na afwikkeling van het incident dragen wij zorg voor aanvullende voorlichting aan hulpverleners, pers en publiek.