project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Infectieziektebestrijding

De afdeling Infectieziektebestrijding bestrijdt de verspreiding van infectieziekten binnen de regio. De afdeling:


  • registreert meldingen van een infectieziekte;
  • achterhaalt door wie of wat een patiënt besmet is geraakt;
  • onderzoekt met wie de patiënt in contact is geweest;
  • ondersteunt instellingen en scholen bij uitbraken van infectieziekten;
  • geeft voorlichting en advies over preventie en risico’s van infectieziekten.


Zorginstellingen, kinderopvang en scholen moeten de volgende situaties melden

  • Huiduitslag (vlekjes, pukkels, zweertjes): vanaf 2 gevallen binnen 2 weken in dezelfde groep.
  • Schurft (scabiës): vanaf 3 gevallen in dezelfde groep (bij scabiës crustosa - een zeer besmettelijke vorm van schurft - al bij 1 geval).
  • Braken en/of diarree: als er binnen 1 week meerdere personen zijn met klachten van braken en/of diarree. Voor de verschillende soorten instellingen gelden hiervoor verschillende meldcriteria. Deze criteria vindt u in het Draaiboek Wet publieke gezondheid, artikel 26 melding instellingen (RIVM). Wij adviseren u om al bij enkele gevallen contact met ons op te nemen. Want hoe sneller u de juiste maatregelen neemt, hoe groter de kans dat u het probleem zoveel mogelijk beperkt.
  • Geelzucht: vanaf 1 geval.
  • Andere ernstige aandoeningen die vermoedelijk infectieus zijn: bijvoorbeeld meerdere gevallen van longontsteking of hersenvliesontsteking in korte tijd.

Het gaat hier om instellingen waar kinderen, zieken of ouderen verblijven, zoals een ziekenhuis, verzorgings- of verpleeghuis, basisschool, kinderopvang of opvangcentra voor asielzoekers.

Bekijk voor meer informatie het filmpje "GGD Infectieziekten en Kinderopvang".


Nu een melding doen? Vragen?

Heeft u vragen over infectieziekten of wilt u een melding doen? Bel dan tijdens kantooruren met de afdeling Infectieziektebestrijding. Een ervaren arts of verpleegkundige staat u te woord.

Zie ook: