Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

De Openbare (Geestelijke) Gezondheidszorg (O(G)GZ) richt zich op kwetsbare groepen binnen onze samenleving. Zij raken snel maatschappelijk geïsoleerd. Zij hebben vaak extra ondersteuning of voorzieningen nodig. Hun problemen en gedrag kunnen leiden tot overlast voor de naaste omgeving. Ook zou hun problematiek kunnen leiden tot gevaar voor zichzelf en/of hun omgeving.

O(G)GZ heeft onder andere de volgende taken:

  • forensische geneeskunde;
  • sociaal medische basiszorg (uitsluitend voor de gemeente Den Haag);
  • triage t.b.v. Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) en meldpunt Zorgwekkend Gedrag/ ‘niet acuut’ voor de gemeente Den Haag;
  • het organiseren van een passend aanbod aan zorg en begeleiding voor kwetsbare burgers die hiertoe zelf niet in staat zijn (Meldpunt Bezorg Regio, uitsluitend voor de gemeente Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk), incl. WVGGZ en Meldpunt Zorgwekkend Gedrag;
  • het verzorgen van het regionale meldpunt t.bv. de regeling onverzekerden.