Afdelingen

Infectieziektebestrijding

De afdeling Infectieziektebestrijding bestrijdt de verspreiding van infectieziekten binnen de regio. De afdeling:

  • registreert meldingen van een infectieziekte;
  • achterhaalt door wie of wat een patiënt besmet is geraakt;
  • onderzoekt met wie de patiënt in contact is geweest;
  • ondersteunt instellingen en scholen bij uitbraken van infectieziekten;
  • geeft voorlichting en advies over preventie en risico’s van infectieziekten.

Zorginstellingen, kinderopvang en scholen moeten de volgende situaties melden:

  • Huiduitslag (vlekjes, pukkels, zweertjes): vanaf twee gevallen binnen twee weken in dezelfde groep.
  • Schurft (scabiës): één of meerdere gevallen met de diagnose of de verdenking op ‘schurft’. De praktijk leert dat één geval op school of in een kinderopvanginstelling meestal minimaal een tweede geval oplevert.
  • Braken en/of diarree: als er binnen één week meerdere personen zijn met klachten van braken en/of diarree. Voor de verschillende soorten instellingen gelden hiervoor verschillende meldcriteria. Deze criteria vind je op de website van het RIVM. Wij adviseren om al bij enkele gevallen contact met ons op te nemen. Want hoe sneller je de juiste maatregelen neemt, hoe groter de kans dat het probleem zoveel mogelijk beperkt blijft.
  • Geelzucht: vanaf één geval.
  • Andere ernstige aandoeningen die vermoedelijk infectieus zijn: bijvoorbeeld één geval van hersenvliesontsteking of meerdere gevallen van longontsteking in korte tijd.

Het gaat hier om instellingen waar kinderen, zieken of ouderen verblijven, zoals een ziekenhuis, verzorgings- of verpleeghuis, basisschool, kinderopvang of opvangcentra voor asielzoekers.

Hoe kan ik een infectieziekte melden?

Bent u een zorgprofessional en wilt u een infectieziekte melden? Dat kan op 2 manieren:

Buiten kantooruren

Voor spoedeisende zaken buiten kantoortijden kunnen zorgprofessionals contact opnemen met de dienstdoende arts infectieziektebestrijding via telefoonnummer (070) 353 96 05.

Bekijk voor meer informatie de video “GGD Infectieziekten en Kinderopvang”: