background image
Acuut medische zorg nodig?

Wanneer 112 bellen voor ambulancezorg?

Laatste update: 20 oktober 2022

Leestijd: 2 minuten

Het noodnummer 112 belt u als u denkt dat met spoed ambulancezorg nodig is. Een ambulance kan nodig zijn als iemand in levensgevaar is en er acuut medische zorg nodig is. Dit kan bijvoorbeeld komen door een ernstig ongeluk of een andere levensbedreigende situatie.

Niet acuut? Niet levensbedreigend? Neem contact op met de huisarts

Hebt u gezondheidsklachten, maar is zorg niet direct nodig? Neem dan eerst contact op met de huisarts. Die bepaalt, vaak in overleg met u, of ambulancezorg toch nodig is. Als dat zo is, dan regelt de huisarts een ambulance.

Huisartsen zijn meestal op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur bereikbaar. Hebt u buiten deze tijden medische problemen en kunnen die niet wachten? Neem dan contact op met de huisartsenpost. Doe dat ook als u ongerust bent of twijfelt.

Belt u 112? Meldkamer is het eerste aanspreekpunt

Belt u in Nederland met een mobiele telefoon naar 112, dan krijgt u de landelijke meldkamer aan de lijn. Belt u met een vast toestel, dan komt u direct binnen in de meldkamer van de eigen regio.

In beide gevallen vraagt de centralist in welke plaats welke hulp nodig is: politie, brandweer of ambulancezorg? U wordt meteen doorverbonden met de verpleegkundig centralist in de regio.

112 voor echte noodgevallen!

Is inderdaad met spoed medische zorg nodig? Dan komt de ambulance snel naar u toe. Hierover beslist de verpleegkundig centralist. Die kan snel beoordelen of een ambulance nodig is en zo ja, hoe snel die moet komen.

De verpleegkundig centralist geeft de ambulanceverpleegkundige en de ambulancechauffeur alle beschikbare informatie door over de patiënt. Als 112-​beller krijgt u telefonisch al de eerste zorginstructies en adviezen van de centralist.

Geen ambulance nodig?

Het kan ook voorkomen dat de  verpleegkundig centralist van de meldkamer ambulancezorg beslist dat er geen ambulance nodig is. U krijgt dan advies met wie u contact kunt opnemen, bijvoorbeeld de huisarts. De ambulance blijft zo beschikbaar voor echte noodgevallen.

112NL app

Mensen die niet goed kunnen horen en/of spreken kunnen via de 112NL-​app de meldkamer bereiken. Die is ook voor mensen die de Nederlandse of Engelse taal niet beheersen. De app is in eerste instantie voor deze doelgroepen, maar eigenlijk kan iedereen hem gebruiken om de hulpdiensten in Nederland te bereiken.

Lees meer over de app op de website van de Rijkoverheid.

Meer informatie over ambulancezorg GGD Haaglanden leest u bij de afdelingsinformatie.

Open blok met informatie over Afdeling Ambulancezorg
Locatie Den Haag (Hoofdlocatie)
Waldorpstraat 555
2521 CK Den Haag
Locatie Delft
Krakeelpolderweg 51
2613 NW Delft