Norm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet gehaald

Vaccinatiegraad in Haaglanden blijft zorgwekkend laag

Laatste update: 20 juni 2024

GGD Haaglanden heeft de vaccinatiecijfers van het vandaag gepubliceerde rapport ‘Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland – verslagjaar 2024’ van het RIVM geanalyseerd voor alle negen gemeenten in de regio Haaglanden. Conclusie: in het overgrote deel van de gemeenten wordt de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet gehaald.

De WHO adviseert een vaccinatiegraad van 90% voor alle infectieziekten, en 95% voor mazelen. Uit het RIVM-onderzoek blijkt dat bijna alle gemeenten in de regio Haaglanden onder deze norm blijven. Dit betekent dat steeds meer kinderen onbeschermd rondlopen en vatbaar zijn voor gevaarlijke infectieziekten.

Gevolgen

De daling in vaccinatiegraad leidt tot een groter risico op uitbraken van besmettelijke ziekten onder jonge kinderen en kwetsbare groepen. Dit kan ernstige gevolgen hebben.

  • In de periode januari 2024 tot medio juni 2024 zijn er 66 meldingen van kinkhoest bij zuigelingen in de regio Haaglanden. Bij 27 van deze kinderen was een ziekenhuisopname nodig.
  • Recent is bij een aantal kinderen rondom een basisschool in Den Haag mazelen geconstateerd. Eerder dit jaar was er sprake van een cluster in Pijnacker-Nootdorp.

Annette de Boer, Directeur Publieke Gezondheid GGD Haaglanden:

Uit de nieuwe cijfers van het RIVM blijkt dat in bijna alle gemeenten in onze regio de vaccinatiegraad onder de norm van de WHO ligt. Ziekten die we jaren niet meer in deze mate hebben gezien, zien we nu weer. De cijfers liegen er niet om: het huidige niveau is ontoereikend om de volksgezondheid voldoende te beschermen.