Mazelen in regio Haaglanden

Laatste update: 11 juli 2024

Update 11 juli

Hieronder leest u de wekelijke update van de mazelen meldingen bij GGD Haaglanden.  Op 11 juli heeft GGD Haaglanden 33 meldingen van mazelen ontvangen. We spreken nog steeds van een lokale uitbraak binnen onze regio. Er zijn momenteel besmettingen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Zoetermeer.

Wat doet de GGD?

Bij iedere nieuwe melding doen wij nog steeds bron- en contact onderzoek en nemen we contact op met de gezinnen waar mazelen heerst. We bespreken de leefregels om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt, waaronder thuisisolatie en vermijding van contact met jonge baby’s, zwangeren of mensen met een ernstig verminderde afweer tijdens de besmettelijke periode.

We zijn in contact met de locaties, zoals scholen en peuterspeelzaal, waar mazelen voorkomt zodat alle betrokken ouders bericht van ons krijgen. Contacten die niet beschermd zijn tegen mazelen krijgen de mogelijkheid zich alsnog te laten vaccineren.

Vaccineren

Ieder kind kan zich laten vaccineren.

Volwassenen kunnen een afspraak maken op het reizigersspreekuur van GGD Haaglanden, bij een ander vaccinatiecentrum en soms bij de eigen huisarts. De kosten zijn voor eigen rekening.

Na iedere melding kan het 2 tot 3 weken duren voordat er duidelijkheid is over eventuele verdere verspreiding. GGD Haaglanden roept inwoners op om kinderen te laten vaccineren als dit nog niet het geval is.

Bereikbaarheid voor vragen over mazelen en andere infectieziekten

Alle collega’s van de afdeling infectieziektebestrijding zijn op het moment druk met deze lokale uitbraak. Hierdoor zijn wij voor inwoners tijdelijk minder bereikbaar voor vragen over andere infectieziekten.

 • Heeft u een vraag over andere infectieziekten dan mazelen? Wij zijn dan op werkdagen te bereiken van 10:00 uur tot 11:00 uur en van 13:30 uur tot 14:30 uur.
 • Voor vragen over mazelen zijn wij op werkdagen de hele dag bereikbaar. Hetzelfde geldt voor intercollegiaal overleg.
 • Natuurlijk zijn wij ook bereikbaar per e-mail via infectieziekten@ggdhaaglanden.nl.

Vragen over mazelen?

Wilt u weten wat u kunt doen als u denkt dat u of uw kind mazelen heeft? Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over mazelen.


 • Bericht 4 juli 2024 - 29 meldingen

  Hieronder leest u de wekelijke update van de mazelen meldingen bij GGD Haaglanden. Op 4 juli heeft GGD Haaglanden 29 meldingen van mazelen ontvangen. We spreken nog steeds van een lokale uitbraak binnen onze regio, in Den Haag en Rijswijk. De bron van de nieuwe infecties zijn te herleiden naar de eerdere infecties.

 • Bericht op 27 juni - 17 mazelen besmettingen

  GGD Haaglanden geeft 27 juni de wekelijkse update over de mazelen besmettingen in regio Haaglanden. Op moment van schrijven heeft GGD Haaglanden 17 meldingen ontvangen van mazelen. GGD Haaglanden spreekt van een lokale uitbraak binnen de regio Haaglanden.

  GGD Haaglanden is in contact met de gezinnen waar mazelen heerst over leefregels om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt, waaronder thuisisolatie en vermijding van contact met jonge baby’s, zwangeren of mensen met een ernstig verminderde afweer tijdens de besmettelijke periode.

  GGD Haaglanden doet bij iedere nieuwe melding weer bron- en contactonderzoek. GGD Haaglanden is in contact met de betrokken school en peuterspeelzalen zodat ook alle betrokken ouders bericht van GGD Haaglanden krijgen. Contacten die niet beschermd zijn tegen mazelen krijgen de mogelijkheid zich alsnog te laten vaccineren. Sowieso kan ieder kind zich laten vaccineren. Woont u in Den Haag, dan kunt u bellen met 14070 om een afspraak te maken. Woont u in een andere gemeente binnen regio Haaglanden dan kunt u online kijken waar u een afspraak kunt maken.

  Na iedere melding kan het 2 tot 3 weken duren voordat er duidelijkheid is over eventuele verdere verspreiding. GGD Haaglanden roept inwoners op om kinderen te laten vaccineren als dit nog niet het geval is.

  Alle collega’s van de afdeling infectieziektebestrijding zijn op het moment druk met deze lokale uitbraak. Hierdoor is GGD Haaglanden voor inwoners tijdelijk minder bereikbaar voor vragen over andere infectieziekten. Heeft u een vraag over andere infectieziekten dan mazelen? GGD Haaglanden is hiervoor op werkdagen te bereiken van 10:00 uur tot 11:00 uur en van 13:30 uur tot 14:30 uur. Voor vragen over mazelen is GGD Haaglanden op werkdagen de hele dag bereikbaar. Hetzelfde geldt voor intercollegiaal overleg. Natuurlijk is de afdeling infectieziekten van GDD Haaglanden ook bereikbaar per e-mail via infectieziekten@ggdhaaglanden.nl.

  Wilt u weten wat u kunt doen als u denkt dat u of uw kind mazelen heeft? Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over mazelen.

 • Bericht op 20 juni - 10 mazelen besmettingen

  Naar aanleiding van het nieuwsbericht van 14 juni, geven wij een update over de mazelen besmettingen in regio Haaglanden. De 2 nieuwe meldingen van 14 juni hebben zich uitgebreid en in totaal hebben we op moment van schrijven 10 mazelen meldingen ontvangen. Het gaat om 10 kinderen en de nieuwe meldingen zijn allemaal op een bepaalde manier gelinkt met de eerdere 2 meldingen. Wij zijn in contact met deze gezinnen over leefregels om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt, waaronder thuisisolatie en vermijding van contact met jonge baby’s, zwangeren of mensen met een ernstig verminderde afweer tijdens de besmettelijke periode.  

  We doen bij iedere nieuwe melding weer bron- en contactonderzoek. We zijn in contact met de betrokken school en peuterspeelzalen zodat ook alle betrokken ouders bericht van ons krijgen. Contacten die niet beschermd zijn tegen mazelen krijgen de mogelijkheid zich alsnog te laten vaccineren. Sowieso kan ieder kind zich laten vaccineren. Kijk op de website van het RIVM waar u een afspraak kunt maken voor een vaccinatie voor uw kind.   

  Het kan 2 tot 3 weken duren voordat er duidelijkheid is over eventuele verdere verspreiding. GGD Haaglanden roept inwoners op om kinderen te laten vaccineren als dit nog niet het geval is. 

  Wilt u weten wat u kunt doen als u denkt dat u of uw kind mazelen heeft? Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over mazelen. 

  Lage vaccinatiegraad

  Deze mazelen besmettingen zijn het gevolg van een lage vaccinatiegraad in Nederland en dus ook in regio Haaglanden. Donderdag 20 juni blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM dat het aantal kinderen dat gevaccineerd is tegen besmettelijke ziekten vanuit het Rijksvaccinatieprogramma weer verder gedaald is in 2023. Een zeer grote daling is te zien onder schoolgaande kinderen en jongeren tot 18 jaar. De lagere vaccinatiegraad onder baby’s is extra zorgwekkend voor zowel de ouders van de baby’s als voor de druk op de zorg. Voor een aantal ziektes is namelijk voor baby’s het risico op ziekenhuisopnames groter.  

  Deze dalende trend van de afgelopen jaren is ook in onze regio zichtbaar. Wilt u meer informatie over de lage vaccinatiegraad, dan verwijzen we u naar het nieuwsbericht over de vaccinatiegraad wat is gepubliceerd op de website GGD Haaglanden. 

 • Bericht op 14 juni - 2 nieuwe meldingen in Den Haag

  Op 14 juni heeft GGD Haaglanden 2 nieuwe meldingen ontvangen van mazelen in het stadsdeel Centrum van de gemeente Den Haag. Het gaat om 2 kinderen die in contact staan met elkaar. Bij deze nieuwe meldingen voeren wij bron- en contactonderzoek uit en geven wij alle betrokkenen een advies op maat.

  Het kan 2 tot 3 weken duren voordat er duidelijkheid is over eventuele verdere verspreiding. GGD Haaglanden roept inwoners op om kinderen te laten vaccineren als dit nog niet het geval is.

  Wilt u weten wat u kunt doen als u denkt dat u of uw kind mazelen heeft? Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over mazelen.

 • Bericht op 7 mei - GGD geeft maatwerkadvies bij mazeleninfecties

  In de afgelopen periode heeft GGD Haaglanden drie meldingen ontvangen van mazelen in een gemeente binnen de regio. Uit het bron- en contactonderzoek dat de GGD uitvoert, is duidelijk geworden dat de bron van de nieuwe infecties te herleiden is naar een van hen, de eerste persoon met mazelen. Er is met deze drie gevallen van mazelen sprake van een mazelencluster in een gemeente in onze regio.

 • Bericht op 26 april - Nu ook mazelen in de regio Haaglanden

  Bij een kind in de gemeente Pijnacker-Nootdorp is nu als eerste in de regio Haaglanden mazelen geconstateerd.

  De GGD Haaglanden maakt zich zorgen vanwege de lage vaccinatiegraad in de regio Haaglanden.

  De laatste uitbraak van mazelen in Nederland was in 2013. Toen was de vaccinatiegraad BMR onder 2-jarigen in de regio nog ruim boven de 95%, tien jaar later is deze gedaald tot ruim onder de 90%. Landelijk wordt als stelregel aangehouden dat voor mazelen een vaccinatiegraad van 95% nodig is om uitbraken te voorkomen.

  Een lage vaccinatiegraad geeft een hoog risico op grote uitbraken. Sommige gebieden lopen meer risico. Zo is in Den Haag slechts 85,7% van de 2-jarigen gevaccineerd voor mazelen en op wijkniveau is de situatie nog dreigender. Er zijn wijken waar minder dan 75% van de 2-jarigen beschermd zijn tegen mazelen.

  Op dit moment voert de GGD Haaglanden een bron- en contactonderzoek uit rond het eerste patiëntje met mazelen. Vooralsnog zijn er geen andere gevallen vastgesteld in de omgeving. Het kan twee tot drie weken duren voordat er duidelijkheid is over eventuele verdere verspreiding. GGD Haaglanden roept inwoners op om kinderen te laten vaccineren als dit nog niet het geval is.

  Wilt u weten wat u kunt doen als u denkt dat u of uw kind mazelen heeft? Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over mazelen.