GGD Haaglanden ondertekent Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord

Laatste update: 5 juli 2023

Leestijd: < 1 minuten

GGD Haaglanden heeft op 20 februari het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA) ondertekend. Dit akkoord vormt de basis voor regionale samenwerking rondom preventie, gezondheid, zorg en ondersteuning. In de regio Westland-Schieland-Delfland wordt hiermee een omgeving gerealiseerd waarin de inwoner prettig en gezond kan leven en waarin zorg en ondersteuning toegankelijk en beschikbaar zijn wanneer nodig.

Samen met GGD Haaglanden zetten ziekenhuizen, huisartsen, verpleeg- en verzorgingshuizen, GGZ-instellingen, organisaties uit de gehandicaptenzorg, patiëntenorganisatie, gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor hun handtekening onder de ambitie.

Behoefte van de inwoner centraal

Een gezond en zinvol bestaan leiden is voor de meeste mensen de belangrijkste voorwaarde voor een hoge kwaliteit van leven. Samen met de inwoner zoeken we als  samenwerkende partijen naar oplossingen die bijdragen aan een gezonde en zinvolle leefomgeving voor de inwoners van de regio. Door in te zetten op gezondheid, kansengelijkheid en bestaanszekerheid zorgen we ervoor dat minder mensen gebruik hoeven maken van zorg en dat deze daardoor beschikbaar blijft wanneer deze wel nodig is.

Vertrouwen in elkaar

De verschillende vormen van zorg en ondersteuning hangen met elkaar samen en vormen een keten. Wanneer bijvoorbeeld iemands bestaanszekerheid wegvalt, dan stapelen de zorgproblemen zich achter de voordeur vanzelf op. Is er geen plek in het verpleeghuis, dan raken mantelzorgers automatisch overbelast. Alleen in gezamenlijkheid met alle betrokken partijen kunnen we hiervoor tot oplossingen komen. Het gezamenlijk ondertekenen van het akkoord is een enorme impuls om in de regio de zorg ook in de toekomst bereikbaar en toegankelijk te houden. Alle partijen spreken hiermee het vertrouwen in elkaar uit, stappen over hun eigen belang heen en gaan samen voor en met inwoners aan de slag.