project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Melden

Verwijzen en adviseren

Komt u als professional situaties tegen die een bedreiging vormen voor de gezondheid? Meld die dan bij de GGD of andere zorginstanties. Zij bieden advies of verwijzen u door.


Infectieziekten melden

Artsen, laboratia en instellingen hebben een meldingsplicht voor 44 infectieziekten. Meld telefonisch of via de meldingskaart infectieziekten bij ons. Na een melding doen wij onderzoek naar de oorzaak en kijken we of en welke maatregelen nodig zijn.
> Meer over infectieziekten melden


Ebola

Ebola is een groep-A meldingsplichtige infectieziekte. Dit betekent dat al bij vermoeden melding bij de GGD verplicht is. De ebola-uitbraak, die in december 2013 in West-Afrika begon, vormt echter volgens de WHO geen medische noodsituatie van internationale betekenis meer.
> Meer over ebola


Tuberculose melden

Heeft u in uw praktijk of instelling een geval van tuberculose (TBC)? Of een vermoeden van TBC? Meld dit direct bij onze afdeling Tuberculosebestrijding. Er geldt een meldingsplicht voor TBC.
> Meer over tuberculose melden


Zorgen melden

Heeft een cliënt te maken met verwaarlozing, vervuiling, schulden, eenzaamheid, sociaal isolement, problematische verzameldwang, psychische- of verslavingsproblemen? Meld een situatie of vraag om advies bij het meldpunt van de gemeente.
> Meer over zorgen melden


Kind met overgewicht doorverwijzen

Heeft u op spreekuur of binnen uw organisatie te maken met een kind met overgewicht? Bekijk of hij of zij in aanmerking komt voor doorverwijzing naar de kinderarts. Ook kunt u een kind doorverwijzen naar een extra consult bij jeugdgezondheidszorg.
> Meer over kind met overgewicht doorverwijzen


Legionella

Heeft u legionella in uw watersysteem, of heeft u een legionella-longontsteking geconstateerd bij een patiënt? Meld dit bij ons. Wij doen onderzoek en adviseren over maatregelen en communicatie richting andere mogelijk besmette mensen.
> Meer over legionella


Meisjesbesnijdenis signaleren en melden

Wees u bewust van de urgentie van het onderwerp meisjesbesnijdenis (vrouwelijke genitale verminking (VGV). Schakel direct hulp in of vraag om advies wanneer u vermoedt dat een leerling of cliënt mogelijk slachtoffer wordt.
> Meer over meisjesbesnijdenis signaleren en melden


Verborgen vrouwen

Verborgen vrouwen mogen niet of beperkt het huis uit. Zorgverleners komen deze vrouwen vaak tegen, maar signaleren ze niet altijd als een 'Verborgen Vrouw'.
> Meer over verborgen vrouwen


Forensisch arts inschakelen

De forensisch arts stelt vast of iemand op natuurlijke of niet-natuurlijke wijze is overleden. Als (zorg)professional schakelt u onze arts in bij bijvoorbeeld euthanasie, moord of ongevallen met een dodelijke afloop.
> Meer over forensisch arts inschakelen


Toezicht Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wij houden toezicht op de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen van aanbieders, waarmee 1 of meerdere gemeenten in de regio Haaglanden een contract hebben. Een onderdeel van het toezicht is de regeling voor het melden van een calamiteit of geweld bij de verstrekking van een voorziening.
> Meer over het melden van een calamiteit of geweld bij de verstrekking van een voorziening