project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Veiligheid kinderopvang

Een veilige en gezonde omgeving is een randvoorwaarde voor goede kinderopvang. De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) laat het veiligheids- en gezondheidsbeleid beter aansluiten op de praktijk. Het uitgangspunt hierbij is om kinderen tegen grote risico’s te beschermen en hen leren om te gaan met kleine risico’s.

Bekijk de video ‘Veiligheid & Gezondheid’ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor uitleg, maatregelen en praktische voorbeelden. 


Op www.meldcodehaaglanden.nl vindt u meer informatie over wat u moet doen als u vermoedens hebt van huiselijk geweld of kindermishandeling.