project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Ziekteclusters

Meerdere mensen met dezelfde ziekte in de omgeving

Als veel mensen in de omgeving dezelfde ziekte hebben, noemen we dit een ziektecluster. Vooral als het om kanker gaat zijn mensen hier vaak ongerust over. Men denkt dan al snel aan een oorzaak in het milieu. 

Wat doet de GGD bij een clustermelding?

Onze afdeling Leefomgeving kan op basis van de gemelde aantallen in een bepaalde periode en het aantal woningen beoordelen of nader onderzoek gewenst is. Meestal blijkt het te gaan om een buurt waar relatief veel oudere mensen wonen. Eén op de drie mensen krijgt kanker en dat kan zorgen voor een groot aantal mensen met kanker in een wijk. 

Soms lijkt het aantal hoger dan verwacht op basis van de landelijke of regionale cijfers. Ook kan het gaan om meerdere gevallen van zeldzamere vormen van kanker. Dan onderzoeken we:

  • hoe de leeftijdsopbouw van de bewoners is
  • hoeveel gevallen van kanker er per jaar geregistreerd zijn in het gebied in een bepaalde periode
  • of deze aantallen anders zijn dan landelijk of regionaal verwacht zou worden
  • of er omgevingsfactoren zijn die een rol zouden kunnen spelen


Zo'n onderzoek stelt nooit de oorzaken van kanker vast. Als er omgevingsfactoren zijn die een risico kunnen vormen, adviseren we over de te nemen maatregelen.


Meer informatie