project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Straling

Straling is overal. Behalve zichtbare straling (licht) is er onzichtbare straling. Voorbeelden hiervan zijn: ultraviolet (in zonlicht), infrarood (warmte), radioactieve straling (zoals röntgenstraling) en radiofrequente straling (radiogolven). Elk type straling heeft een eigen golflengte of frequentie.

Telefoons en zendmasten


Telefoons, zendmasten en gezondheid

Bijna iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon en gebruikt internet. Alle informatie die u binnenkrijgt en verstuurt met uw telefoon gaat via zendmasten. Dat gebeurt met elektromagnetische velden, ook wel radiogolven of straling genoemd. Veel mensen vragen zich af of dat eigenlijk wel zo gezond is. Wilt u meer hierover weten? Kijk dan op www.ggdleefomgeving.nl.

Wat kunt u zelf doen?

Krijgt u gezondheidsklachten in de buurt van zendmasten of mobiele telefoons? Er is geen bewijs dat dat echt door de straling komt. Ervaart u klachten? Bespreek dan de klachten met uw huisarts. U kunt zelf de blootstelling zoveel mogelijk proberen te beperken. Meer informatie op www.ggdleefomgeving.nl.

Veelgestelde vragen

Meer weten over telefoons, zendmasten en gezondheid? Bekijk ook de veelgestelde vragen, onder andere over 5G, op www.ggdleefomgeving.nl.

Hoogspanningslijnen en trafohuisjes


Hoogspanningslijnen, trafohuisjes en gezondheid

Elektriciteit komt door hoogspanningslijnen en ondergrondse kabels naar ons toe. Transformatorhuisjes (trafohuisjes) verdelen de stroom over de wijk. Hoogspanningslijnen, ondergrondse kabels en transformatorhuisjes veroorzaken een elektromagnetisch veld. Elektromagnetische velden hebben allemaal hun eigen sterkte en frequentie. De gezondheidseffecten hangen af van de sterkte van het veld en van hoelang u in zo’n veld blijft. Meer informatie op www.ggdleefomgeving.nl.

Wat kunt u zelf doen?

Maakt u zich zorgen over elektromagnetische velden in of om uw huis? U kunt zelf nagaan of u blootgesteld wordt. Meer informatie op www.ggdleefomgeving.nl.

Veelgestelde vragen

Hebt u vragen over hoogspanningslijnen en trafohuisjes of wilt u meer informatie? Lees dan de veel gestelde vragen op www.ggdleefomgeving.nl.

Bron: www.ggdleefomgeving.nl