project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Luchtvervuiling

De laatste jaren is de luchtkwaliteit in Haaglanden verbeterd. Toch is er nog wel sprake van luchtverontreiniging. Dit komt vooral door de grote verkeersdrukte in de regio. De uitstoot van verkeer bevat allerlei stoffen, zoals fijnstof en stikstofdioxide (NO2). In de zomer is er in Nederland kans op smog, een tijdelijke verergering van luchtvervuiling.

Luchtvervuiling en uw gezondheid

Oudere mensen, kinderen en mensen met een hart- en vaatziekte of longaandoening zijn extra gevoelig voor vervuilende stoffen in de lucht. Zij krijgen sneller gezondheidsklachten. Ook kunnen hart- en vaatziekten en klachten van de slijmvliezen ontstaan of verergeren door luchtvervuiling. Mensen die jarenlang in vervuilde lucht verblijven hebben een iets hogere kans op longkanker en hart- en vaatziekten.

Ernstige luchtvervuiling kan zorgen voor klachten zoals hoesten, piepen en kortademigheid. Ook kunnen de ogen geïrriteerd raken. Deze klachten verdwijnen meestal zodra de vervuiling afneemt.


Wat kunt u zelf doen?

  • Ventileer goed, ook als de lucht buiten vuil is. Woont u aan een drukke weg? Zet dan vooral buiten de spits en aan de schoonste kant van uw woning de ramen en roosters open.
  • Lichaamsbeweging in de buitenlucht is altijd gezond, ook als de lucht niet schoon is. Probeer te fietsen of te hardlopen langs minder drukke routes. Is dit niet mogelijk, probeer dan de spits te mijden.
  • Beperk lichamelijke inspanning tijdens smogperiodes zoveel mogelijk.
  • Beperk zelf uw bijdrage aan de luchtvervuiling. Pak bijvoorbeeld vaker de fiets of het openbaar vervoer in plaats van de auto.
  • Ook binnen en in uw woonomgeving kunt u luchtverontreiniging verminderen. Stook zo min mogelijk de open haard of houtkachel en steek geen barbecue, vuurkorf, kaarsen of wierook aan.

Hoe is de luchtkwaliteit in uw omgeving?

Wilt u weten hoe het staat met de luchtvervuiling in Nederland of in uw buurt?

Hoe zit het met houtrook?

Bij het stoken van een kachel of open haard komen schadelijke stoffen vrij: in de buitenlucht, maar vaak ook in de woning. Dit kan binnen ook voor luchtwegklachten zorgen.

Wanneer er wordt gestookt bij windstil, mistig en koud weer, kan de rook in de omgeving blijven hangen. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen kunnen hierdoor in de omgeving klachten krijgen.

Meer informatie over houtrook

Wat is fijnstof?

Fijnstof is een verzamelnaam voor kleine, onzichtbare deeltjes in de lucht. Voor de gezondheid zijn vooral de hele kleine deeltjes (ultrafijnstof) schadelijk. Deze kunnen bij inademing diep doordringen in de longen en zelfs in het bloed terecht komen. Roet is een onderdeel van fijnstof waaraan allerlei ongezonde stoffen kunnen vasthechten.

Lees meer in de brochure 'Ultrafijnstof en gezondheid' van het RIVM.

Wat is stikstofdioxide?

Stikstofdioxide wordt vaak gebruikt als maat voor de totale luchtvervuiling door het verkeer. Als de concentratie stikstofdioxide hoog is, is de concentratie van andere uitlaatgassen van verkeer vaak ook hoog.

Meer informatie vindt u op www.atlasleefomgeving.nl.

Wat is smog?

Als het een aantal dagen erg warm en zonnig is en er weinig wind staat, kan er smog ontstaan. De lucht is dan vervuild door ozon of fijnstof.

In de winter kan smog ontstaan door fijnstof bij kou met een oostelijke luchtstroming. In Nederland komt deze zogenaamde wintersmog niet vaak meer voor.

Tips

  • Kijk voor de actuele smogsituatie in Nederland op de website van het landelijk luchtmeetnet.
  • Meer informatie over smog vindt u op de website van het RIVM.
  • De hoeveelheid smog is vaak aan het einde van de middag het hoogst. Span u daarom bij een smogwaarschuwing in de middag en vroege avond buiten niet in.

Wat doen wij?

Wij adviseren inwoners en gemeenten in de regio over:

  • luchtkwaliteit
  • het effect van luchtvervuiling op de gezondheid van bewoners, vooral kwetsbare groepen, zoals ouderen, jonge kinderen en chronisch zieken.

We zijn onder andere betrokken bij het Actieplan Luchtkwaliteit van de gemeente Den Haag. Dit Actieplan komt voort uit ons advies 'Luchtkwaliteit en gevoelige bestemmingen'. Ook met de andere gemeenten in Haaglanden zijn we in gesprek over dit onderwerp.

Meer informatie