project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Coronavirus

Informatie coronavirus voor scholen en kinderopvang

Team Scholen en Kinderopvang

Het team Scholen en Kinderopvang van GGD Haaglanden (SKOT) informeert en adviseert scholen en kinderopvang (kinderdagverblijven, gastouderopvang en BSO) bij besmettingen van kinderen, leerlingen en/of medewerkers met het coronavirus. Wij brengen de besmettingen in kaart en adviseren scholen en kinderopvang om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.


Schoolleiders of locatiemanagers kunnen ziektemeldingen met het coronavirus op hun school of kinderopvang melden bij het Team Scholen en Kinderopvang. Ook voor vragen en advies over het coronavirus kunnen zij bij ons terecht.


Ouders

Ook ouders/verzorgers kunnen voor overleg bij Team Scholen en Kinderopvang van GGD Haaglanden terecht met al hun vragen over scholen én over het vaccineren van jongeren van 12 t/m 17 jaar.


Met onderstaande beslisbomen bepaalt u of u of uw kind naar school en/of kinderopvang mag komen. Ook kunt u zien wanneer u of uw kind zich moet laten testen.


Melden van een besmetting op school of KDV

Is er iemand besmet geraakt bij u op school of op het KDV? Dan kunt u zelf een voorlopig beleid bepalen aan de hand van de beslisbomen voor KDV, basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

SKOT zal uw school of KDV bellen of mailen, zodra de melding via het laboratorium bij ons is binnengekomen. SKOT bepaalt dan het definitieve beleid.

Zelftest

Gaat het om een zelftest? Adviseer dan degene die besmet is geraakt (of de ouders) om zich zo snel mogelijk te melden bij de GGD via telefoonnummer (070) 752 67 55 (bereikbaar maandag t/m zondag tussen 08:00 - 17:00 uur). Pas als de zelftest bevestigd is door het laboratorium zal SKOT met u contact opnemen om het
definitieve beleid te bepalen.

Vragen?

Komt u er niet uit met het bepalen van een voorlopig advies? Of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met Team Scholen en Kinderopvang via (070) 752 67 31, dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, ook in het weekend. U kunt ook altijd een mail sturen naar info.skot@ggdhaaglanden.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Wat gebeurt er als er een besmetting is vastgesteld op een school of kinderopvang?

In overleg met het Team Scholen en Kinderopvang van GGD Haaglanden informeert de school of kinderopvang de betrokken ouders en/of verzorgers over de besmetting en wat dit betekent voor de kinderen, leerlingen en medewerkers.


In het basis- en speciaal (basis)onderwijs vervalt vanaf 20 september 2021 de quarantaineplicht voor de hele klas. Bij 1 besmette leerling hoeft niet meer de hele klas thuis te blijven. Zijn er meer besmettingen in een groep? Dan kan de GGD nog wel aanvullend advies geven.

Informatie over het coronavirus, scholen en kinderopvang


Kinderen spelen een minder grote rol in de verspreiding van het coronavirus dan volwassenen. De besmettingen onder kinderen en de besmettelijkheid van kinderen neemt wel toe naarmate ze ouder worden.


Onderwijs is belangrijk voor het welzijn, de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen en jongeren. We streven ernaar om de scholen op een goede/ veilige manier open te houden om negatieve effecten door sluiting of beperkte openstelling te voorkomen.


In sommige situaties is het helaas toch noodzakelijk om scholen of kinderdagverblijven tijdelijk te sluiten dan wel een klas of groep, of een deel van de klas of groep, thuis in quarantaine te laten gaan. Het Team Scholen en Kinderopvang (SKOT) geeft hier advies over.


Om de kinderen, jongeren (en hun gezinsleden), docenten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen, is het belangrijk de juiste richtlijnen te volgen en goede hygiënemaatregelen te nemen. Op deze manier beperken we de verspreiding van het coronavirus. Sinds de uitbraak van het coronavirus leven er bij onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven veel vragen hier over. Bij de GGD Haaglanden kunnen scholen en kinderopvang ook voor deze vragen terecht bij het Team Scholen en Kinderopvang.


Algemene informatie