project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Wet verplichte geestelijke gezondheidsheidszorg

Gaan uw zorgen over een inwoner uit de gemeente Leidschendam-Voorburg, Rijswijk of Wassenaar? Dan is het mogelijk om bij het Meldpunt Bezorgd van GGD Haaglanden een melding in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) te doen. Als daar sprake van is, doet een medewerker van het Meldpunt ook het verkennend onderzoek.


Aanleiding voor zo'n onderzoek is een melding over een burger waar zorgen over bestaan en waarvan sprake lijkt van:

  • psychiatrische problematiek
  • ernstig nadeel voor zichzelf of anderen en waarbij
  • vrijwillige zorg niet (voldoende) mogelijk is.

U kunt melding doen via het aanmeldformulier.


Tijdens het onderzoek wordt gekeken of er echt een noodzaak tot verplichte geestelijke gezondheidzorg bestaat. Het onderzoek duurt 14 dagen. Op basis van de uitkomst van het onderzoek kan de Officier van Justitie gevraagd worden om een zorgmachtiging voor te bereiden.

Let op: een onterechte melding is strafbaar. Neem voor advies of overleg contact op met het Meldpunt Bezorgd.


U kunt voor de melder anoniem blijven, maar u zal wel uw gegevens moeten achterlaten bij het invullen van de melding. Doet u dit niet, kan de aanmelding niet in behandeling worden genomen.


Gaat uw verplichte GGZ-melding over een inwoner van Den Haag? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer (070) 353 56 50.