project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Signs of Safety

Aanpak bij (een vermoeden van) kindermishandeling

Signs of Safety is een oplossingsgerichte benadering, gericht op het creëren van veiligheid voor kinderen in situaties waar sprake is van (of een vermoeden van) kindermishandeling. In alle fasen van het traject wordt samengewerkt met het gezin en de direct betrokkenen.


Hoe werkt Signs of Safety?

De professional brengt tijdens een bijeenkomst met de betrokkenen (sociaal en professioneel netwerk) de situatie in kaart. Zij maken een veiligheidsplan waarin doelen en de afspraken staan waarvoor alle betrokkenen verantwoordelijkheid nemen.  De professional en het netwerk zien toe op naleving van de afspraken.

Deze oplossingsgerichte benadering bevat een leidraad voor het handelen van de professional om de krachten en de kansen binnen een gezin te zien, beter uit te laten komen, te versterken en te beoordelen.

Signs of Safety wordt gebruikt door medewerkers in de jeugdzorg, de kinderbescherming en Veilig Thuis.


De professional

De basishouding van de professional is een essentieel onderdeel van de aanpak. De professional respecteert de cliënt en gaat ervan uit dat de cliënt zelf kan bijdragen aan het oplossen van de mishandelingssituatie.

Er is een aantal instrumenten ontwikkeld om de professional te ondersteunen bij het uitvoeren van de benadering in de praktijk.


Meer informatie