project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Onderzoek naar het effect van de maatregelen op ons gedrag en onze gezondheid

We zijn allemaal al een tijd in de ban van het coronavirus. De maatregelen zijn wat versoepeld, maar het aantal besmettingen blijft hoog. Lukt het ons nog steeds om ons te houden aan de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. En hoe ervaren we dat? Doe mee met het vragenlijstonderzoek dat de GGD’en samen uitvoeren met het RIVM en GGD GHOR Nederland.

Wilt u deelnemen? Dat kan via deze link! Meer informatie over het onderzoek vindt u hieronder.


Waarom dit vragenlijstonderzoek?

De GGD, RIVM en GGD GHOR Nederland voeren dit onderzoek uit om beter te begrijpen hoe mensen denken over de maatregelen, waarom ze zich er aan houden en wat de impact is. Het onderzoek gaat dus over ons gedrag, wat we vinden van de gedragsmaatregelen en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ons gaat. 


Als we dit allemaal weten, kan de overheid daar beleid op ontwikkelen. Zo kijkt de overheid naar beleid dat helpt om de verspreiding van het coronavirus te beperken en stelt daarvoor gedragsmaatregelen vast. Communicatie speelt daarbij een belangrijke rol. We onderzoeken daarom onder andere of de communicatie goed en effectief is en of dat we iets moeten aanpassen.


Daarnaast willen we graag weten wat het effect van de maatregelen is op gezondheid en welzijn van iedereen. Hoe beter we dit alles weten, hoe beter we in Nederland met elkaar het virus onder controle kunnen krijgen.


Over welk gedrag gaat het onderzoek?

Mensen wassen nu bijvoorbeeld regelmatig voor 20 seconden hun handen en houden altijd minimaal anderhalve meter afstand van elkaar. Maar lukt ze dat ook? Wat doen maatregelen zoals zoveel mogelijk thuisblijven met hoe mensen zich voelen? Dat willen we graag weten. In het onderzoek stellen we daarom vragen die met ons gedrag te maken hebben. 


Samenwerking RIVM, GGD’en en GGD GHOR Nederland

De GGD’en voeren het onderzoek uit, in samenwerking met het RIVM en GGD GHOR Nederland en de wetenschappelijke adviesraad van het RIVM. Deze raad bestaat uit top-experts in de gedrags- en communicatiewetenschappen. Het onderzoek wordt uitgezet via het verspreiden van de link, bovenaan dit bericht


Meer informatie over het gedragsonderzoek vindt u hier. 

Alles over: