Sla navigatie over Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Bestuur

Wij zijn de gemeenschappelijke gezondheidsdienst van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

De raad van elke gemeente wijst een lid en een plaatsvervangend lid aan. Gezamenlijk vormen zij het Algemeen Bestuur van de GGD Haaglanden.

Leden Algemeen Bestuur GGD Haaglanden

 • Dhr. R.M. de Prez (gemeente Delft)
 • Dhr. K. Klein (gemeente Den Haag)
 • Dhr. F.J. Kist (gemeente Leidschendam-Voorburg)
 • Mw. A.M.J. de Goede - van Tiel (gemeente Midden-Delfland)
 • Dhr. B.A. Minderhoud (gemeente Pijnacker-Nootdorp)
 • Dhr. B.D. Lugthart (gemeente Rijswijk)
 • Dhr. L. Doorn (gemeente Wassenaar)
 • Mw. M.A.A. de Goeij - van der Klugt (gemeente Westland)
 • Mw. I.H.C. Vugs-Vink (gemeente Zoetermeer)

Leden Dagelijks Bestuur GGD Haaglanden

 • Dhr. R.M. de Prez (voorzitter)
 • Dhr. B.A. Minderhoud (penningmeester)
 • Dhr. K. Klein (lid)

Vergaderingen

Alle vergaderingen van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Adviescommisie in 2016 zijn verwerkt in het Vergaderschema 2017.

Hier vindt u de agenda's en de vergaderstukken van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Wilt u vergaderstukken inzien? Neem dan contact op met Els Busker van GGD Haaglanden. De agenda's, verslagen en belangrijke bestuursdocumenten vindt u hieronder.

Agenda en vergaderstukken 7 juli 2017

Agenda vergadering Algemeen Bestuur 07 juli 2017

Agendapunt 2 - Besluit- en actielijst

 • 2.1 - concept besluitenlijst AB-vergadering d.d. 10-04-2017. Beschikbaar na 07-07-2017
 • 2.2 - concept actielijst AB-vergadering d.d. 10-04-2017. Beschikbaar na 07-07-2017

Agendapunt 3 - Mededelingen en ingekomen stukken

Agendapunt 4 - Financiën

Agendapunt 5 - Klachtenregeling GGD Haaglanden

Agendapunt 6 - WMO ontwikkeld

Agendapunt 7 - Kort cyclische monitor

Agendapunt 9 - Herijking GR GGD en VT Haaglanden

Ter kennisname

Agenda's en vergaderstukken van eerdere vergaderingen

Verslagen en besluitenlijsten

Diverse documenten