Sla navigatie over Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Bestuur

Wij zijn de gemeenschappelijke gezondheidsdienst van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

De raad van elke gemeente wijst een lid en een plaatsvervangend lid aan. Gezamenlijk vormen zij het Algemeen Bestuur van de GGD Haaglanden.

Leden Algemeen Bestuur GGD Haaglanden

 • Dhr. R.M. de Prez (gemeente Delft)
 • Dhr. K. Klein (gemeente Den Haag)
 • Dhr. F.J. Kist (gemeente Leidschendam-Voorburg)
 • Mw. A.M.J. de Goede - van Tiel (gemeente Midden-Delfland)
 • Dhr. B.A. Minderhoud (gemeente Pijnacker-Nootdorp)
 • Dhr. B.D. Lugthart (gemeente Rijswijk)
 • Dhr. L. Doorn (gemeente Wassenaar)
 • Mw. M.A.A. de Goeij - van der Klugt (gemeente Westland)
 • Mw. I.H.C. Vugs-Vink (gemeente Zoetermeer)

Leden Dagelijks Bestuur GGD Haaglanden

 • Dhr. R.M. de Prez (voorzitter)
 • Dhr. B.A. Minderhoud (penningmeester)
 • Dhr. K. Klein (lid)

Vergaderingen

Alle vergaderingen van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Adviescommisie in 2016 zijn verwerkt in het Vergaderschema 2017.

Hier vindt u de agenda's en de vergaderstukken van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Wilt u vergaderstukken inzien? Neem dan contact op met Els Busker van GGD Haaglanden. De agenda's, verslagen en belangrijke bestuursdocumenten vindt u hieronder.

Agenda en vergaderstukken 10 april 2017

Agenda vergadering Algemeen Bestuur 10 april 2017

De vergadering vindt plaats op een andere locatie:
Het Meisjeshuis
Oude Delft 112
2611 CG Delft
Routebeschrijving

Agendapunt 2 - Besluit- en actielijst

 • 2.1 - Concept-besluitenlijst AB-vergadering d.d. 16-2-2017 (Beschikbaar na 10-4-2017)
 • 2.2 - Concept-actielijst AB-vergadering d.d. 16-2-2017 (Beschikbaar na 10-4-2017)

Agendapunt 3 - Mededelingen en overzicht ingekomen stukken

Agendapunt 4 - Financiën

Agendapunt 6 - Vervolg Veilig Thuis en GGD Haaglanden

Agendapunt 7 - Gewijzigd vergaderschema 2017 t.b.v. AB/DB /AC

Ter kennisname

Agenda's en vergaderstukken van eerdere vergaderingen

Verslagen en besluitenlijsten

Diverse documenten