project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Vraag en antwoord mazelen in Den Haag

Wat is er gebeurd?

Bij een kinderdagverblijf in Den Haag zijn is bij vier kinderen mazelen vastgesteld. Tot nu toe zijn er geen nieuwe gevallen.


Hoe uitzonderlijk is dit?

In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er in Nederland tien patiënten met mazelen gemeld bij het RIVM. Dit is meer dan in voorgaande jaren. In dezelfde periode in de jaren 2015 tot en met 2018 werden namelijk maximaal twee mazelenpatiënten gemeld. De meeste patiënten die tot nu toe - in 2019 - gemeld werden, zijn in het buitenland besmet geraakt. Het vermoeden bestaat dat dit ook hier het geval is bij de mogelijke bron, maar dit wordt nog uitgezocht.


Welke maatregelen zijn genomen om verspreiding te voorkomen?

Er vindt bron- en contactonderzoek plaats. Contacten van de besmettelijke kinderen die mazelen hebben doorgemaakt of tegen deze ziekte zijn gevaccineerd, zijn voldoende beschermd. Contacten van de besmette kinderen die niet beschermd zijn, worden gevaccineerd en in speciale situaties worden er antistoffen toegediend. Als blootgestelde mensen klachten krijgen van koorts en of vlekjes, wordt hen geadviseerd niet naar de huisarts te gaan, maar telefonisch contact op te nemen met de huisarts en aan te geven dat er contact is geweest met een mazelenpatiënt.


Waren de besmette kinderen gevaccineerd?

Nee, maar een deel van de kinderen met mazelen was nog niet gevaccineerd, omdat kinderen pas met veertien maanden tegen mazelen worden ingeënt.


Heeft dit te maken met de dalende vaccinatiegraad? Hoe ziet de GGD dat?

De dalende vaccinatiegraad zal het voor het mazelenvirus makkelijker maken om zich te verspreiden. Om grote verspreiding te voorkomen is een vaccinatiegraad van 95 procent of hoger nodig. In Nederland zit de vaccinatiegraad tegen mazelen van bijvoorbeeld kinderen rond de leeftijd van 2 jaar iets onder de 95 procent.


Om welk kinderdagverblijf gaat het?

Hier kunnen wij geen uitspraken over doen, maar ouders op het betreffende verblijf zijn uiteraard geïnformeerd. Het kindercentrum heeft briefjes opgehangen in het kindercentrum en een bericht gestuurd naar de ouders dat er mazelen heerst. Dit is de afgelopen week al gebeurd.


Is het betreffende kindercentrum nu gesloten?

Nee, het centrum is gewoon open. Sluiting is ook niet nodig. De kinderen met mazelen mogen tijdens de besmettelijke periode niet op het centrum komen.


Kun je als je gevaccineerd bent toch mazelen krijgen?

Nee, in principe ben je als je gevaccineerd bent voldoende beschermd. Deze bescherming is echter niet 100%. Een zeer klein percentage van de gevaccineerden wordt toch ziek. De ziekte verloopt in de regel dan wel milder.
Mensen die bijvoorbeeld geen tweede vaccinatie hebben gehad, zijn iets minder goed beschermd (95%) dan mensen die deze herhaling wel gehad hebben (99%).


Kun je als je gevaccineerd bent iemand anders besmetten?

Nee, dit is niet mogelijk. Om iemand te besmetten, moet je zelf ziek zijn. Dit kan niet als je gevaccineerd bent. Ook gevaccineerde zwangere vrouwen kunnen hun ongeboren kind dus niet besmetten.


Kunnen kinderen jonger dan 14 maanden ook tegen mazelen gevaccineerd worden?

Ja, dit kan vanaf een leeftijd van 6 maanden. Voor het algemene publiek is vervroegd vaccineren op dit moment niet noodzakelijk. Dit adviseert de GGD dan ook niet.


Worden de kinderen op het kindercentrum waar mazelen heerst vervroegd (van 6 tot 14 maanden) gevaccineerd?

Er wordt per geval bekeken of vervroegd vaccineren zinvol is. Het contact met de mazelenpatient mag dan bijvoorbeeld niet langer dan drie dagen geleden zijn. Ook moeten kinderen onder de 1 jaar dan met 14 maanden nogmaals gevaccineerd worden. Bij kinderen ouder dan 1 jaar is dit niet nodig.


Kan ik mezelf/mijn kind alsnog tegen mazelen laten vaccineren?

Ja, als u of uw kind de vaccinatie niet (volledig) heeft gekregen, is het altijd goed om dit te doen. U kunt hiervoor terecht bij het CJG of uw huisarts.


Ik ga op vakantie naar een land waar mazelen heerst. Wat kan ik doen?

Bij de afdeling Reizigersvaccinatie van GGD Haaglanden kunnen zij u adviseren of vaccinatie tegen mazelen voor de betreffende bestemming nodig is, mocht u nog niet gevaccineerd zijn. (070)-353 72 40 optie 1)


Waar kan ik terecht met vragen over mazelen en vaccinatie?

Op de website van het Website van het RIVM kunt u veel algemene informatie over mazelen vinden. Heeft u vragen over gezondheidsklachten, dan kunt u ook contact opnemen met uw huisarts.


Wat kan een kinderdagverblijf doen om mazelen te voorkomen?

Mazelen is een van de meest besmettelijke virusziekten. Een besmetting is dus nooit te voorkomen.
Een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad geeft uiteraard de beste bescherming
In het algemeen adviseren wij om extra goed schoon te maken en te ventileren. Dit kan nooit kwaad.


Is het nodig dat ik me alsnog laat vaccineren?

Als u niet gevaccineerd bent kan u zich alsnog laten vaccineren. Als u niet volledig gevaccineerd bent (= 1 vaccinatie), kunt u zich alsnog volledig laten vaccineren (volledig = 2 vaccinaties).
U bent dan voldoende beschermd. Ook als u de ziekte ooit heeft doorgemaakt, bijvoorbeeld als kind, bent u in principe voldoende beschermd. Twijfelt u of vaccinatie in uw geval nodig is? Neem dan contact op met uw huisarts.