Achtergrondafbeelding
Op reis

Vraag en antwoord reizigersvaccinatie

Hier vind je de veelgestelde vragen en antwoorden over reizen naar het buitenland.

 • Afspraak afzeggen

  Voor het afzeggen van een afspraak vragen wij je om minimaal 24 uur van te voren telefonisch contact op te nemen met de afdeling Reizigerszorg. Dit kan via 070-3532740, kies optie 1.

 • Alcohol, medicijnen en drugs

  Kan ik na vaccinatie veilig alcohol, medicijnen of drugs gebruiken?

  Voor zover ons bekend is er geen relatie tussen vaccinaties enerzijds en alcohol of drugs anderzijds. Sommige medicijnen hebben wel consequenties voor het vaccinatie- en malaria-advies. Vermeld als je komt welke medicijnen je gebruikt. Het vaccinatie- of malaria-advies wordt hierop afgestemd.

 • Anticonceptie

  Hebben de vaccinaties of malariatabletten invloed op de anticonceptiepil?

  Vaccinaties en de meest gangbare malariatabletten hebben geen invloed op de anticonceptiepil.

 • Bepaalde ziekte eerder gehad

  Ik heb een bepaalde ziekte al eens gehad. Moet ik dan alsnog gevaccineerd worden?

  Het hangt ervan af welke ziekte je hebt doorgemaakt. Van bijvoorbeeld hepatitis A is bekend dat als je dat vroeger heeft doorgemaakt je voldoende antistoffen hebt om beschermd te zijn.

  Overleg met de arts van het vaccinatiebureau of met je huisarts. Bij twijfel kan er altijd een bloedonderzoek worden gedaan.

 • Beschermingsduur

  Hoe lang ben ik beschermd na de vaccinaties?

  De beschermingsduur van je vaccinatie is afhankelijk van het soort vaccinatie. De geldigheid varieert van een aantal weken tot mogelijk zelfs levenslang. Soms zijn meerdere vaccinaties nodig om een lange beschermingsduur te bereiken.

  De beschermingsduur na volledige vaccinatie is:
  • Difterie tetanus polio (DTP): 10 jaar (na een volledige serie – Deze vaccinatie is aan de meeste mensen die na 1950 geboren zijn op de kinderleeftijd gegeven (als DKTP) via het Rijksvaccinatieprogramma. Een herhalingsvaccinatie wordt elke 10 jaar aanbevolen. Als men nooit eerder deze vaccinaties heeft gehad is het verstandig om een volledige serie van 3 injecties toegediend te krijgen)
  • Gele koorts: een injectie geeft vanaf 10 dagen na toediening in de meeste gevallen levenslange bescherming. Soms geldt de levenslange bescherming niet en wordt toch een boostervaccinatie geadviseerd.
  • Buiktyfus: 3 jaar
  • Hepatitis A vaccin: een volledige serie van 2 injecties beschermt gedurende minstens 30 jaar. De eerste vaccinatie biedt maximaal één jaar bescherming, na de tweede benbe je voor minstens 30 jaar beschermd. Tussen de eerste en tweede vaccinatie moet minstens een periode van 6 maanden zitten. De tweede vaccinatie wordt bij voorkeur in de periode van 6 tot 12 maanden na de eerste vaccinatie gegeven. Echter, als deze periode van 12 maanden is verstreken (ook al is dit enige jaren), hoeft de eerste vaccinatie niet opnieuw gegeven te worden.
  • Hepatitis B vaccin: waarschijnlijk levenslang (na een volledige serie van 3 injecties) Tussen de eerste en tweede vaccinatie moet minimaal één maand zitten. De derde vaccinatie wordt minimaal 5 maanden na de 2e gegeven. Echter, als deze periodes van 1 of 5 maanden zijn verstreken (ook al is dit enige jaren), hoeft de serie meestal niet opnieuw gegeven te worden. Je bent echter pas beschermd na de 3e vaccinatie. In sommige gevallen worden en niet of niet voldoende antistoffen aangemaakt na de vaccinatieserie. Wij voeren daarom een bloedafname en een titerbepaling uit na de vaccinatieserie van 3 vaccinaties. Als blijkt dat er niet voldoende antistoffen zijn aangemaakt volgt overleg met een arts en wordt gekeken naar een vervolgbeleid.
  • Meningitis ACWY 5 jaar.
  • Informatie voor reizigers naar Mekka zie de tekst bij Mekka
  • Kijk voor beschermingsduur van overige vaccinaties op www.lcr.nl

 • Bijwerkingen vaccinaties

  Je kunt lichte lokale klachten voelen zoals pijn, roodheid en zwelling rondom de injectieplaats. Daarnaast zijn ook andere bijwerkingen zoals hoofdpijn, moeheid en koorts mogelijk. Deze klachten gaan meestal vanzelf over. Is dit niet het geval, neem dan contact op met de huisarts en/of GGD.

 • Choleraverklaring

  Wat is een choleraverklaring?

  Cholera wordt veroorzaakt door besmetting met een bacterie en veroorzaakt waterige diarree en uitdroging. Door het in acht nemen van hygiënische maatregelen kun je cholera voorkomen. Ook in landen waar cholera voorkomt loop je als reiziger weinig risico een ernstige vorm van deze ziekte op te lopen.

  In Nederland wordt al heel lang niet meer tegen cholera gevaccineerd. In sommige gevallen wordt een stempel in het vaccinatieboekje gezet om problemen bij grensovergangen te voorkomen. Dit wordt ook wel een choleraverklaring genoemd. Deze verklaring is levenslang geldig.

  Reizigers die naar landen gaan waar een choleraverklaring wordt gevraagd lopen ook vaak risico op malaria en andere ziekten. Om die reden wordt aan reizigers gevraagd langs te komen op het Reizigersadvies en -Vaccinatiebureau voor een consult.

 • Consultprijs? Waarom betaal ik dit?

  Net als bij elke zorgverlener en andere vaccinatiebureaus wordt er bij de GGD Haaglanden een consultprijs berekend. Als je een afspraak maakt wordt er tijd voor je gereserveerd. De consultduur hangt af van de complexiteit van de reis en van de gezondheidstoestand van de reizigers. Dit is van tevoren niet in te schatten. Ook als het consult korter of langer duurt betaal je dezelfde consultprijs. Op deze manier kan de GGD kostendekkend werken. Overigens worden bij alle vaccinatiebureaus bij elk bezoek consultkosten per persoon berekend.

  Krijg ik korting als ik samen met mijn reisgenoot het vaccinatiespreekuur bezoek?

  Ook als je met meerdere personen het vaccinatiebureau bezoekt betaal je per persoon consultkosten, ook als je hetzelfde advies krijgt, een advies is immers op de individu afgestemd.

  Niets nodig, toch consultkosten?

  Soms blijkt tijdens een consult dat je vaccinaties in orde zijn en dat je niet naar een malariagebied gaat. Je hebt dan geen vaccinaties en/of een malariarecept nodig maar je rekent wel een consult af. Er is immers wel tijd gereserveerd op het spreekuur en de verpleegkundige kijkt of er risico’s zijn voor deze nieuwe reis.

  Je komt echter nooit voor niets, soms is het nodig andere risico’s die zich voordoen in het land van je bestemming te bespreken. Afhankelijk van je gezondheidstoestand kunnen aanvullende vaccinaties en/of medicatie nodig zijn.

  Ieder advies is een advies op maat.

  Moet ik ook voor een herhalingsconsult betalen?

  Ook als je voor een 2de of 3de vaccinatie komt wordt een consult berekend. Dit herhalings- of vervolgconsult is wel goedkoper omdat het meestal minder tijd kost dan een eerste consult.

 • Geen advies via telefoon of e-mail

  Waarom kan ik geen reisadvies via de telefoon of per e-mail krijgen?

  Uit onderzoek van onder meer de Consumentenbond is gebleken dat er vaak misverstanden ontstaan bij telefonische consulten. Landelijk is dan ook afgesproken dat reizigers geen persoonlijk telefonisch advies krijgen. Ook vragen per e-mail kunnen misverstanden oproepen.

  Als je op het spreekuur komt krijg je een persoonlijk advies waarin alle factoren zijn afgewogen. Ook krijg je de benodigde vaccinaties toegediend. Zo nodig krijg je een recept voor malariatabletten.

 • Geheime bestemming

  Ik heb een reis georganiseerd voor iemand anders en hij/zij mag niet op de hoogte zijn van de bestemming van de reis. Hoe pak ik dit aan als diegene langs moet komen voor vaccinaties?

  De afdeling Reizigerszorg is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegeven adviezen. Zij moet in het kader van het verantwoord medisch handelen beschikken over alle informatie die relevant is om het juiste advies te geven.

  De reisbestemming is hiervan een essentieel onderdeel. Het is verstandig om van tevoren telefonisch contact op te nemen met de afdeling Reizigerszorg van de GGD via 070-3537240, optie 1.

  Soms komen reizigers met een geheime bestemming samen met een reisgenoot die wel op de hoogte is van de bestemming of wordt de bestemming van tevoren doorgegeven. We proberen er alles aan te doen om de geheime reisbestemming niet prijs te geven.

  Omdat de uitleg over beschermende maatregelen sterk afhankelijk is van de bestemming, blijkt dit in de praktijk per ongeluk een enkele maal niet te lukken. De afdeling Reizigerszorg aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

 • Grieperig

  Is het wel verstandig te worden gevaccineerd als ik me grieperig voel?

  In het algemeen geldt dat het niet verstandig is om je te laten vaccineren als je boven de 38.5 graden koorts heeft. De werking van de vaccinatie zou door de koorts minder kunnen zijn. Indien je koorts heeft op de dag van de afspraak kun je telefonisch contact opnemen om een nieuwe afspraak te maken.

 • Groepsreizen

  Ik reis met een groep, kan ik een aparte afspraak maken met de hele groep voor advies en vaccinaties?

  Reis je naar een verre bestemming met een groep, bijvoorbeeld een schoolklas of sportclub, dan is het verstandig vooraf contact op te nemen met de GGD voor overleg over de mogelijkheden. Dit kan telefonisch via 070-3537240, optie 1.

  In de praktijk blijkt dat de meeste reizigers op eigen initiatief naar de GGD komen.

  Hoe kan ik betalen?

  Je voldoet na het consult meteen de gemaakte kosten. Je kunt alleen pinnen, betaling met creditcard is niet mogelijk. Je krijgt van ons een gespecificeerde factuur met informatie over de vaccinaties. Deze kun je zelf declareren bij je zorgverzekeraar. De GGD heeft geen afspraken gemaakt met zorgverzekeraars. Wij vragen je vooraf je zorgverzekering te raadplegen over vergoedingen.

  Hoe lang voor mijn vertrek moet ik langskomen?

  Wacht niet tot het laatste moment voordat je komt! Alle vaccinaties zijn langdurig geldig. Je kunt dus bijvoorbeeld rustig in februari komen ook als je pas in juli vertrekt! De periode voorafgaand aan de schoolvakanties is altijd een drukke tijd.

  Informatiefolders

 • Kinderen en reizen

  Kunnen baby’s en oudere kinderen veilig worden gevaccineerd?

  Baby’s kunnen veilig worden gevaccineerd. Voor Hepatitis A is er een speciaal kindervaccin vanaf 1 jaar. Kinderen onder de 16 jaar hebben toestemming van hun ouder/verzorger nodig voordat zij gevaccineerd kunnen worden. Zij kunnen uitsluitend gevaccineerd worden als ze begeleid worden door een meerderjarige.

  Waar moet ik aan denken als ik met mijn kind ga reizen?

  Kinderen ouder dan twee weken kunnen mee in het vliegtuig. Je kind kan tijdens het stijgen en dalen oorpijn krijgen door de veranderende luchtdruk. Slikken verhelpt dit. Geef je kind wat te eten en te drinken. Kinderen kunnen ook last krijgen van reisziekte, geef je kind tijdens een reis niet te veel zoet of vet eten. Als je weet dat jouw kind gevoelig is voor reisziekte kunt je tabletjes tegen reisziekte geven. Kinderen lopen snel risico op uitdroging bij diarree. Neem daarom altijd ORS mee op reis.

 • Kinkhoestvaccinatie zwangere vrouwen

  De afgelopen jaren komt kinkhoest steeds vaker voor. Kinkhoest is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen die vooral gevaarlijk is voor baby’s die niet of onvolledig zijn ingeënt. Vaccinatie van baby’s is pas mogelijk vanaf zes weken na de geboorte. Daarom kunnen zwangere vrouwen vanaf 22 weken tot het einde van hun zwangerschap een prik krijgen, de 22 wekenprik. De baby zelf krijgt meestal een prik minder.

  Zwangere vrouwen krijgen deze 22 wekenprik gratis aangeboden vanuit het Rijksvaccinatieprogramma. De vaccinatie tegen kinkhoest tijdens de zwangerschap beschermt vrouwen én hun baby voor de eerste 3 maanden.

  Waar kun je je laten vaccineren tegen kinkhoest?

  De kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen is niet beschikbaar via het reizigersadvies en vaccinatiebureau.

  Deze vaccinatie wordt gegeven door jeugdgezondheidszorg.

  Neem een identiteitsbewijs mee. Indien je de GroeiGids zwanger hebt, neem ook deze mee voor het noteren van de vaccinatiedatum en het bewaren van je vaccinatiebewijs. Je ontvangt een vaccinatiebewijs na afloop.

 • Land van herkomst

  Reisvaccinaties voor reizen naar land van herkomst

  Ben je geboren in een land waar ziektes als hepatitis A en B, malaria, buiktyfus en polio voorkomen? En bezoek je je geboorteland nog regelmatig? Dan kan een reisvaccinatie verstandig zijn. Je kunt inentingen nodig hebben aangezien de natuurlijke afweer verdwijnt.

  Dit geldt onder andere voor de volgende landen en regio’s:
  • Marokko;
  • Turkije;
  • India;
  • Pakistan;
  • Suriname;
  • Afrika;
  • Azië;
  • Midden-Amerika;
  • Zuid-Amerika;

  Bescherming belangrijk

  Heb je een jaar of langer niet meer gewoond in het land van herkomst? Dan ben je net zo vatbaar voor ziekten als iemand die daar nog nooit is geweest. Het lichaam past zich namelijk snel aan aan een nieuwe omgeving. Een reisvaccinatie is dus aan te raden wanneer je teruggaat naar je geboorteland.

  Neemt je je kind mee? Controleer dan of je kind ook vaccinaties nodig heeft.

 • Mekka reizigers (Hadj)

  Welke vaccinaties zijn nodig voor een bedevaart reis naar Mekka (Saoedi Arabië)?

  Verplichte vaccinatie tegen meningokokken

  De regering van Saoedi Arabië stelt de vaccinatie tegen meningokokken (de veroorzaker van hersenvliesontsteking) verplicht voor alle reizigers naar Mekka. Voor de Hadj is het meningokokken ACWY vaccin verplicht. The Ministry of health’ van Saudi-Arabië heeft bekend gemaakt dat de geldigheidsduur voor het geconjugeerde meningokokken ACW135Y vaccin gewijzigd is van 3 naar 5 jaar. Dit betekent dat uit het vaccinatiebewijs moet blijken dat het conjugaatvaccin niet langer dan 5 jaar en niet korter dan 10 dagen voor aankomst in Saoedi-Arabië gegeven is.

  Naast deze meningokokkenvaccinatie worden er mogelijk ook nog andere vaccinaties aanbevolen. Dit is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

  Spreekuur

  Voor de vaccinaties ben je welkom op ons spreekuur. Hiervoor kun je telefonisch een afspraak maken via 070-3537240, optie 1

  Kosten

  Je betaalt de kosten van de vaccinatie(s) + het vaccinatieboekje + de kosten van het consult. Meer informatie op Kosten en vergoeding reisvaccinaties.

  Bekijk ook:

  Reizigersinformatie voor reizigers naar Mekka

  MERS-CoV en Mekkagangers (Hadj en Umrah)

  Sinds september 2012 is er een uitbraak gaande van een nieuw type coronavirus: het ‘Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus’ ofwel MERS-CoV. Coronavirussen kunnen luchtweginfecties veroorzaken, waarbij MERS-CoV een ernstige longontsteking kan veroorzaken.

  Mensen met een zwakkere gezondheid of met chronische ziekten wordt geadviseerd met hun behandelend (huis)arts te overleggen of het maken van een reis naar Mekka op dit moment wel verstandig is. Daarnaast adviseert Saoedi Arabië ook zwangeren, kinderen jonger dan 12 jaar en ouderen boven de leeftijd van 65 jaar de reis uit te stellen.

  Algemene maatregelen die je kunt nemen om de kans op besmetting met MERS-CoV te verkleinen zijn:
  • Contact met dromedarissen vermijden.
  • onnodig contact met andere dieren vermijden (bijvoorbeeld op boerderijen).
  • vaak handen wassen met zeep.
  • hygiënisch omgaan met eten: het eten moet voldoende verhit zijn, geen rauw voedsel eten en geen rauwe melk drinken (vooral niet van dromedarissen), fruit en groente wassen met gekookt of flessen water.
  • persoonlijke hygiëne in acht nemen.

  Klachten tijdens of na de reis naar Mekka

  Reizigers die tijdens de Hadj of Umrah gaan hoesten en koorts krijgen, kortademig worden, of andere klachten krijgen zoals braken of diarree, wordt geadviseerd:

  • deze klachten te melden bij de lokale gezondheidsvoorzieningen
  • zoveel mogelijk contact met anderen te vermijden
  • bij hoesten of niezen neus en mond te bedekken met een tissue, deze vervolgens weg te gooien in de prullenbak en de handen te wassen. Indien geen tissues voorhanden zijn hoesten in de mouw, maar niet in de handen.

  Teruggekeerde pelgrims wordt geadviseerd een arts te raadplegen bij hoesten met koorts of kortademigheid of bij andere klachten zoals braken of diarree welke zijn ontstaan binnen twee weken na terugkomst en de recente reis naar Saudi-Arabië te vermelden.

  Voor meer informatie: zie de meest gestelde vragen van het RIVM over MERS-CoV.

 • Last-minute reis

  Ik heb een last-minute reis geboekt en vertrek al over een paar dagen. Heeft het nog zin om een afspraak te maken?

  Langskomen heeft altijd zin, ook al heb je een afspraak gemaakt op de dag van vertrek. Veelal geven vaccinaties al na korte tijd bescherming. Met malariatabletten kan vaak kort voor vertrek gestart worden. In drukke tijden is het echter vaak niet meer mogelijk op korte termijn een afspraak te maken op ons vaccinatiebureau. Plan je vaccinatieafspraak daarom zo snel mogelijk nadat je je bestemming hebt gekozen. Vaccinaties zijn langdurig werkzaam en geldig.

 • Na de vaccinatie

  Je kunt lichte lokale klachten voelen zoals pijn, roodheid en zwelling rondom de injectieplaats. Daarnaast zijn ook andere bijwerkingen zoals hoofdpijn, moeheid en koorts mogelijk. Deze klachten gaan meestal vanzelf over. Als je je niet lekker voelt na de vaccinatie, meld dit dan aan één van onze medewerkers of neem contact op met de afdeling reizigerszorg. Voor overleg over mogelijke bijwerkingen kun je ook contact opnemen met je huisarts.

  Kwaliteitscontrole achteraf

  Nadat het spreekuur heeft plaatsgevonden vindt er altijd een kwaliteitscontrole plaats. Elk consult wordt opnieuw door een arts en verpleegkundige beoordeeld. Je gezondheidssituatie, reisroute en vaccinaties uit het verleden worden vergeleken met de vaccinaties en overige adviezen die je tijdens je bezoek gekregen heeft. Als er afwijkingen worden geconstateerd nemen wij contact met je op.

  Privacy

  Je gegevens worden vastgelegd en vertrouwelijk behandeld, geheel in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Je hebt altijd inzage in je eigen dossier als je dit wilt. Je vaccinatiegegevens worden minimaal 15 jaar bewaard. Je kunt hierover informatie opvragen door een email te sturen naar: privacyggd@ggdhaaglanden.

  Vermeld in de e-mail je naam, voorletter(s), adres en geboortedatum en je BSN nummer.

  Je contactgegevens worden alleen gebruikt voor de kwaliteitscontrole achteraf en een cliënttevredenheidsonderzoek dat eens in de twee jaar plaatsvindt. Je contactgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden gebruikt.

  Artsen en verpleegkundigen in opleiding

  Op onze afdeling worden soms verpleegkundigen en artsen opgeleid. Het kan zijn dat er iemand in opleiding bij het consult aanwezig is. Je kunt aangeven als je dit niet prettig vindt.

  Klachten

  Indien je klachten hebt over de procedure/behandeling, bespreek dit dan met één van onze medewerkers. De afdeling Reizigerszorg heeft een klachtenprocedure. Informatie hierover is te verkrijgen via de verpleegkundige/arts in de spreekkamer of de medewerker achter de balie.

 • Ouderen

  Ik ben al op leeftijd en gebruik medicijnen. Loop ik extra risico tijdens een reis?

  Ouderen zijn kwetsbaarder, kunnen eerder uitdrogen door diarree en hebben vaker complicatie bij ziektes, opgelopen in de tropen. Ook kan de vaste medicatie die je gebruikt minder goed werken bij ernstige diarree. Een advies op maat is belangrijk.

  Meld je bij ziekte na de reis altijd bij de huisarts en vermeldt daarbij dat je recent op reis bent geweest in de tropen.

 • Prikangst

  Ik heb prikangst. Zijn de vaccinaties te vervangen door pillen?

  Tot nu toe zijn er nog geen pillen in plaats van vaccinaties. Op de afdeling Reizigerszorg werken deskundige verpleegkundigen en artsen die ervoor zorgen dat je zo weinig mogelijk last hebt van de vaccinaties. Ben je angstig voor de prik? Meld dit dan bij de verpleegkundigen van GGD Reizigerszorg. Zij hebben ervaring met mensen met prikangst en zij weten hiermee goed om te gaan.

  Zorg dat je iets gegeten heeft voordat je komt. Angst in combinatie met een lege maag is vaak de oorzaak van flauwvallen.

  Prikangst mag nooit de reden zijn om onbeschermd op vakantie te gaan!

 • Recept voor iemand anders

  Kan ik voor iemand anders, bijvoorbeeld een familielid, een vaccinatieadvies of malariarecept meekrijgen?

  De afdeling Reizigerszorg is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegeven adviezen. Zij moet in het kader van het verantwoord medisch handelen beschikken over alle informatie die relevant is om het juiste advies te geven. Dit betreft reisbestemming, reisduur en reisroute maar ook informatie over de gezondheidstoestand van de reiziger.

  Om die reden heeft de afdeling reizigerszorg een gezondheidsverklaring van de reiziger zelf nodig en kunnen er geen malariarecepten voor iemand anders worden meegegeven.

 • Tuberculose

  Kan ik bij de afdeling reizigerszorg ook een TBC-vaccinatie of advies over Tuberculose krijgen?

  Voor een advies over tuberculose en eventueel een TBC-vaccinatie word je door onze afdeling reizigerszorg doorverwezen naar de afdeling Tuberculosebestrijding. Houd er rekening mee dat hiervoor een aparte afspraak gemaakt moet worden. Je hoort tijdens het consult of je in aanmerking komt voor verwijzing naar de TBC-afdeling.

 • Vaccinatieboekje kwijt

  Ik ben mijn vaccinatieboekje kwijt. Zijn de gegevens van mijn eerdere reizigersvaccinaties geregistreerd?

  Vanaf 2003 zijn alle vaccinaties, die je bij ons hebt gehad voor een reis, in ons computersysteem geregistreerd. Deze vaccinatiegegevens worden standaard 15 jaar bewaard.

  Tijdens werkdagen tussen 08.30-12.30 en van 13:00-17:00 uur kun je bellen met 070-3537240 (optie 1). Wij vragen je naam, voorletter(s), adres, geboortedatum en je BSN nummer. Wij kunnen alleen de vaccinaties die je bij GGD Haaglanden hebt gekregen opzoeken in ons systeem.

  Nieuw vaccinatieboekje

  Je kunt bij de GGD op het Westeinde een geel boekje kopen, daarvoor heb je wel een afspraak nodig bij de reizigersafdeling.

  In het vaccinatieboekje staan overigens alleen de reisvaccinaties vermeld die je hebt gekregen bij GGD Haaglanden. Het is voor ons namelijk niet mogelijk om gegevens op te vragen over je vaccinaties bij andere GGD’en of vaccinatiebureaus. Er bestaat geen landelijke database van registratie van reizigersvaccinaties. Als je in het verleden vaccinaties hebt gekregen bij andere GGD’en of vaccinatiebureaus en je hebt hier geen bewijs van, vraag dit dan zelf op bij de desbetreffende GGD of vaccinatiebureau. Als je niet in staat bent deze gegevens te achterhalen, kom dan toch zeker bij ons langs voor advies!

 • Vergoeding van de kosten voor reisvaccinaties door zorgverzekeraar

  Omdat reizigersadvisering niet onder de basisverzekering valt, wordt dit consult inclusief vaccinaties en/of recepten niet rechtstreeks vergoedt door de zorgverzekering. De GGD heeft geen afspraken of contracten met zorgverzekeraars afgesloten

  Of je zorgverzekeraar de kosten vergoedt van de consulten en vaccinaties die je bij ons krijgt hangt af van of je wel of niet een aanvullende verzekering heeft afgesloten die deze kosten dekt.

  Controleer dit zelf, of neem contact op met je zorgverzekeraar, vooraf aan je bezoek aan de GGD.

 • Wanneer beginnen met vaccinaties voor een reis?

  Dit mag al enkele maanden voor vertrek maar langskomen heeft altijd zin, zelfs als je een afspraak hebt op de dag van vertrek.

  Neem bij elk bezoek een erkend identiteitsbewijs en het vaccinatiebewijs van het Rijksvaccinatieprogramma van je kind mee!

  • Voor een reisduur korter dan 3 maanden: ongeveer 4 weken voor vertrek (eerder mag altijd)
  • Voor een reisduur langer dan 3 maanden, of als je geboren bent voor 1950: ongeveer 6 weken voor vertrek (eerder mag altijd).

  Langskomen heeft altijd zin, ook al heb je een afspraak gemaakt op de dag van vertrek. Veelal geven vaccinaties al na korte tijd bescherming. Met malariatabletten kan vaak kort voor vertrek gestart worden. In drukke tijden is het echter vaak niet meer mogelijk op korte termijn een afspraak te maken op ons vaccinatiebureau. Plan je vaccinatieafspraak daarom zo snel mogelijk nadat je je bestemming hebt gekozen. Vaccinaties zijn langdurig geldig.

 • Ziek terug na reis

  Kom je uit de (sub)tropen met koorts, een grieperig gevoel, diarree, huiduitslag en/of klachten van de luchtwegen? Ga dan op tijd naar je huisarts en vermeld daarbij altijd dat je naar een (sub)tropisch gebied bent geweest. De huisarts kan je dan eventueel doorverwijzen naar een tropenpoli. Je klachten kunnen namelijk een (beginnende) uiting zijn van een (ernstige) infectieziekte. Een snelle diagnose kan van belang zijn voor je gezondheid. Je kunt hiervoor niet bij de GGD terecht.

 • Zwangerschap

  Kan ik gevaccineerd worden als ik zwanger ben?

  Het is belangrijk om goed af te wegen of een reis naar de subtropen of tropen tijdens de zwangerschap wel of niet gemaakt moet worden. Veel ziektes kunnen tijdens de zwangerschap ernstiger verlopen. Ook malaria kan tijdens de zwangerschap ernstiger verlopen en geeft een verhoogde kans op een miskraam.

  Sommige vaccinaties worden (liever) niet tijdens de zwangerschap gegeven. Het is sterk aan te raden om met de huisarts of specialist te overleggen of een verblijf in deze gebieden wel verantwoord is. Ook bij de afdeling Reizigerszorg kan de verpleegkundige of arts je advies geven over reizen tijdens de zwangerschap.

  Ga je op reis en ben je van plan op korte termijn zwanger te worden, meldt dit altijd aan de verpleegkundige tijdens het consult op de GGD.

  Kijk ook op www.lcr.nl/Bijzondere-reizigers.

Op reis

Kosten en vergoeding reisvaccinaties

Reisvaccinaties kosten geld. Je betaalt bij een bezoek aan het spreekuur van de Reizigerszorg altijd per persoon voor het consult en de reisvaccinaties die je tijdens je bezoek krijgt toegediend.
Kosten en vergoeding reisvaccinaties
Lees meer over Kosten en vergoeding reisvaccinaties

Welke vaccinaties heb ik nodig?

Gebruik deze pagina om het juiste advies per land te krijgen.
Welke vaccinaties heb ik nodig?
Lees meer over Welke vaccinaties heb ik nodig?
Open contactwidget Maak een afspraak (reizigerszorg)
Reizigerszorg Den Haag
Westeinde 128
2512 HE Den Haag
Bereikbaar: (ma-vr) van 8.30 tot 17.00 uur

GGD reist mee Android app GGD reist mee IOS app