background image

Opvang van dak- en thuislozen in Haagse hotels

Laatste update: 4 juli 2023

Leestijd: < 1 minuten

 

De gemeente Den Haag wil de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen in de stad verbeteren. De landelijke trend is om te streven naar kleinschaliger vormen van opvang waar cliënten 24 uur per dag terecht kunnen. GGD Haaglanden heeft onderzoek gedaan naar de opvang van dak- en thuislozen in Haagse hotels tijdens de coronacrisis.

Opvang in Haagse hotels

Toen begin 2020 corona het openbare leven in Nederland stillegde, stelde de gemeente
Den Haag 3 hotels open voor de opvang van dak- en thuislozen. Dit gaf de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de effecten van de kleinschaligheid in combinatie met de 24 uurs-beschikbaarheid voor cliënten. Zij konden normaal alleen ’s nachts bij de daklozenopvang terecht.

Onderzoek

Doel van het onderzoek naar de opvang van dak- en thuislozen in Haagse hotels was de beantwoording van 2 vragen:

  • Wat zijn de kenmerken van (nieuwe en bekende) cliënten in de hotels Bella Vista, Teleport en Andante?
  • Wat kunnen we leren van de opvang van dak- en thuislozen in deze 3 hotels voor toekomstige kleinschalige 24-uursvoorzieningen?

Het onderzoek voerden we uit in opdracht van de gemeente Den Haag en heeft betrekking op de periode juli 2020 tot maart 2021.

Opvang van dak- en thuislozen in Haagse hotels

PDF Document|504 KB
Download Download bestand: Opvang van dak- en thuislozen in Haagse hotels.PDF Document