Kwalitatief onderzoek

Rol van huisartsen bij suïcidepreventie

Laatste update: 5 juli 2023

Leestijd: < 1 minuten

De rol van huisartsen bij suïcidepreventie is groot. Ongeveer de helft van de mensen zoekt in de weken voor de suïcide(poging) hulp bij de huisarts. Dit doen zij meestal met een andere hulpvraag. De huisarts moet de problematiek signaleren, een diagnose stellen en verwijzen naar specialistische zorg.

Onderzoek suïcidepreventie

Op verzoek van de gemeente Den Haag heeft de afdeling Epidemiologie van GGD Haaglanden onderzoek gedaan onder Haagse huisartsen over hun rol bij suïcidepreventie. Het doel van het onderzoek was:

  • inzicht krijgen in hoe de huisartsen in Den Haag hun eigen rol zien;
  • zicht krijgen op welke mogelijkheden en belemmeringen huisartsen ervaren bij het vragen naar suïcidaal gedrag bij hun patiënten;
  • inzicht krijgen in wat huisartsen nodig hebben om hun rol bij het voorkomen van suïcide goed uit te kunnen voeren.

De verwachting is dat het versterken van de rol van huisartsen zal bijdragen aan het verbeteren van de vroege signalering van suïcidaal gedrag en het verbeteren van de ketenzorg rondom suïcidaliteit.

Rol van huisartsen bij suïcidepreventie

PDF Document|24 pagina's|163 KB
Download Download bestand: Rol van huisartsen bij suïcidepreventie.PDF Document