background image

Epidemiologisch Bulletin – jaargang 2016

Tags: Archief Epidemiologisch Bulletin

Laatste update: 5 juli 2023

Leestijd: < 1 minuten

Epidemiologisch Bulletin 2016 – nummer 4 (PDF, 638 kB)

Inhoud

 • Wethouder Lugthart uit Rijswijk over samenwerking dankzij decentralisatie;
 • Percentage overgewicht Haagse jeugd 2007-2015;
 • Stapeling ongezonde leefstijlgewoonten onder Hagenaars van 19 jaar en ouder;
 • Cultuursensitief werken in zorg en welzijn;
 • Jongerenenquête 2015 – Gezondheid en leefstijl jongeren in de regio Haaglanden;
 • Gezondheid in cijfers – Ervaren gezondheid jongeren
 • Meldingen infectieziekten.

Epidemiologisch Bulletin 2016 – nummer 3 (PDF, 697 kB)

Inhoud

 • Gezondheidsbeleid hoort in het sociale domein – Interview Annemiek De Goede-van Tiel, wethouder Zorg, welzijn en wonen Midden-Delfland;
 • Het concept van Positieve gezondheid – Een discussiestuk over positieve publieke gezondheid;
 • Haagse Aanpak Perinatale Gezondheid – Samen stappen zetten vanuit een gezamenlijke ambitie;
 • Een goede start van de dag – Ontbijtgedrag van kinderen en jongeren in achterstandswijken van de Haagse stadsdelen Centrum en Escam;p
 • Gezondheid in cijfers – Huiselijk geweld;
 • Meldingen infectieziekten.

Epidemiologisch Bulletin 2016 – nummer 2 (PDF, 594 kB)

Inhoud

 • Van gezondheidsbeleid naar preventiebeleid – Interview Bert Doorn, wethouder Zorg, wonen en verkeer Wassenaar;
 • Minderjarige jongeren vanwege alcohol op spoedeisende hulp;
 • Grote verschillen in gezonde levensverwachting in Haaglanden;
 • E-mental health voor psychische klachten – Zorgvernieuwing in de huisartspraktijk;
 • Gezondheid in cijfers – sociale uitsluiting;
 • Korte berichten;
 • Meldingen infectieziekten.

Epidemiologisch Bulletin 2016 – nummer 1 (PDF, 885 kB)

Inhoud

 • Wethouder Kist van Leidschendam-Voorburg over sport en gezondheid;
 • Evaluatie Haaglanden Protocol – Signaleren van kindermishandeling;
 • BMI-curven en inschatten gezondheidsrisico’s bij kinderen van Hindostaanse afkomst;
 • Vitamine D-tekort bij kwart van Chinese Nederlanders;
 • Regio Haaglanden werft meer burgerhulpverleners;
 • Gezondheid in cijfers – Risico op angststoornis of depressie;
 • Korte berichten;
 • Meldingen infectieziekten.