background image

Epidemiologisch Bulletin – jaargang 1978-1998

 • Epidemiologisch Bulletin - jaargang 1998

  Epidemiologisch Bulletin, 1998 nr. 4 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • Kijk in de wijk – Dagboek van een verloskundige praktiserend in vier Haagse wijken;
  • Suïcidaal gedrag en en etnisch-culturele afkomst Den Haag 1987-1993;
  • Een eerste regioverkenning van de vraag naar en het aanbod van ouderenzorg in Den Haag;
  • Kenmerken van het cognitief en sociaal-emotioneel functioneren bij basisscholieren uit groep vier in Den Haag – Uitkomsten van het Preventief
  • Verpleegkundig Onderzoek;
  • Hepatitis A: een groeiend probleem;
  • Korte berichten (inclusief aangifte infectieziekten).

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1998 nr. 3 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • Interview met Jetta Klijnsma – De nieuwe Haagse wethouder voor Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie;
  • De ontwikkeling van de functie van praktijkverpleegkundige in de eerstelijnszorg in Den Haag;
  • De zorg voor dak- en thuislozen met psychiatrische problemen in Den Haag -Waar staan we en hoe verder?;
  • Kijk in de wijk – Het dagboek van een fysiotherapeut in de Stationsbuurt en in het Statenkwartier;
  • Veel genot en wijsheid? – Genotmiddelengebruik onder de Haagse schooljeugd (II);
  • Korte berichten (inclusief aangifte infectieziekten).

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1998 nr. 2 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • Redactioneel: Het beleidsprogramma 1998-2002 van de Gemeente Den Haag;
  • Vereende krachten, gedeelde lasten – Geïntegreerde zorg aan psychogeriatrische patiënten thuis in Den Haag;
  • Voorzieningen voor ‘buitenlopers’ in Den Haag;
  • Medisch spreekuur voor straatprostituées in een huiskamerproject in Den Haag;
  • Veel genot en wijsheid? – Genotmiddelengebruik onder de Haagse schooljeugd (I);
  • Korte berichten (inclusief aangifte infectieziekten).

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1998 nr. 1 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • Hoe zinvol is het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in Den Haag? – Een belichting vanuit public health-optiek en een belichting vanuit de huisartspraktijk;
  • Scheiden van wonen en zorg in Maison Gaspard de Coligny;
  • ‘Feestmaand’ december – Impressies van een hulpverlener;
  • Suikerziekte bij Hindostanen – De stand van zaken III;
  • Haagse harddruggebruikers en het bereik van verslavingszorg en politie;
  • Korte berichten (inclusief aangifte infectieziekten).
 • Epidemiologisch Bulletin - jaargang 1997

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1997 nr. 4 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • Illegalen en gezondheidszorg in Den Haag;
  • Medisch spreekuur voor dak- en thuislozen – Over het bestaansrecht van een bijzondere grootstedelijke voorziening;
  • De communicatie tussen huisartsen en migranten – De groepsgewijze dialoog als methode;
  • Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in Den Haag – Bespreking van feiten en ontwikkelingen in 1996;
  • Over vervuiling en (zelf)verwaarlozing – Hygiënische probleemsituaties in Den Haag 1993-1996;
  • Korte berichten (inclusief meldingen infectieziekten).

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1997 nr. 3 (PDF, 8 MB)

  Inhoud

  • ‘Kijk in de wijk’ – Dagboek van twee wijkverpleegkundigen voor zuigelingen en peuters;
  • Overwegingen bij een ‘stille’ tak van zorg – Mantelzorg in beeld;
  • Stamppot of roti met kip;
  • Suïcidaal gedrag in Den Haag;
  • Tandcariës bij 6- en 12-jarige Haagse schoolkinderen;
  • Korte berichten (inclusief meldingen infectieziekten).

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1997 nr. 2 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • New Public Health in Den Haag – Het georganiseerde samenspel van zorgvernieuwing in een grote stad;
  • Kijk in de wijk – Dagboek van twee consultatiebureau-artsen;
  • Verhoogde sterfte onder vrouwen beneden de 65 jaar in een Haags woongebied – Een verontrustend signaal weerlegd;
  • Verslavingsproblemen van heroïnegebruikers die op methadon worden ingesteld, Den Haag 1993-1995;
  • Korte berichten (inclusief meldingen infectieziekten).

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1997 nr. 1 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • Suikerziekte bij Hindostanen – De stand van zaken II;
  • Dagboek van een jeugdarts – Een week in het laatste kwartaal van 1996;
  • Het Sociaal Pension Den Haag; een jaar open;
  • Een migrantenvoorlichtster in een gezondheidscentrum;
  • Armoede en gezondheid – De Vaste Kamercommissie Volksgezondheid bezoekt de centrumwijken van Den Haag;
  • De voeding van Surinaams-Hindostaanse vrouwen met diabetes in Den Haag;
  • Tandheelkundig preventief gedrag van Turkse en Marokkaanse ouders in Den Haag;
  • Korte berichten (inclusief meldingen infectieziekten).

 • Epidemiologisch Bulletin - jaargang 1996

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1996 nr. 4 (PDF, 2 MB)

  Inhoud

  • Depressies bij ouderen – Problematiek en preventie;
  • Haagse heroïneverslaafden in beeld;
  • Leefwereldonderzoek onder 16-24-jarigen – Een impuls voor actie en samenwerking;
  • Korte berichten (inclusief aangifte infectieziekten).

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1996 nr. 3 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • Suikerziekte bij Hindostanen – De stand van zaken;
  • Project ‘Over de Drempel’ – Vrijwilligers bezoeken mensen in extreem vervuilde woonsituaties en sociaal isolement;
  • Op weg naar een op elkaar afgestemde indicatiestelling voor wonen, zorg en welzijn in Den Haag;
  • Kenmerken van gokverslaafden in ambulante zorg – Een Haagse inventarisatie;
  • Het kinderpsychiatrische screenconsult – Een specialistisch diagnosticum nader bekeken;
  • Testen op HIV-antistoffen – Informatie over de GGD-testgesprekken;
  • Korte berichten (inclusief aangifte infectieziekten).

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1996 nr. 2 – Themanummer Diabetes Mellitus(PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • Suikerziekte – Een introductie;
  • Suikerziekte onder Hindostaanse Surinamers – Verontrustende ziekte- en sterftegegevens;
  • Hindostanen en ‘hun suiker’ I – Spontane reacties naar aanleiding van onderzoek;
  • Hindostanen en ‘hun suiker’ II – Interviews met hulpverleners en patiënten;
  • Hart- en vaatziekten en diabetes bij Hindostanen – Verkenning van de internationale literatuur;
  • Psychosociale factoren in het ontstaan van suikerziekte;
  • Diabetes-educatiepunten in Den Haag;
  • Samenwerking in de diabeteszorg Resultaten van de Werkgroep Diabetes Den Haag;
  • Korte berichten (inclusief aangifte infectieziekten).

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1996 nr. 1 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • Geestelijke verzorging voor moslims en hindoes in zorginstellingen – Een actuele verkenning naar mogelijkheden;
  • Vernieuwing in een verzorgingshuis – Wat zijn de ervaringen van de bewoners?;
  • De versterking van de huisartsenzorg in achterstandsgebieden in Den Haag – Een tussenrapportage;
  • Welke doodsoorzaken dragen bij aan de sociaal-economische sterfteverschillen – Onderzoek onder Hagenaars jonger dan 65 jaar;
  • Korte berichten (inclusief aangifte infectieziekten).

 • Epidemiologisch Bulletin - jaargang 1995

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1995 nr. 4 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • Erfelijke vormen van bloedarmoede bij migranten – Is een preventief protocol gewenst?;
  • De Nederlandse gezondheidszorg en Marokkanen – Impressies van hulpverleners;
  • Maatschappelijk herstel in Den Haag (of de puzzel van vijfduizend stukjes);
  • Oorzaakspecifieke sterfte en sociaal-economische status – Een introductie;
  • Korte berichten (inclusief aangifte infectieziekten).

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1995 nr. 3 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • Hoe organiseren we goede gezondheidszorg in achterstandsgebieden? -Verslag van een discussiebijeenkomst;
  • Transmurale zorg in Den Haag;
  • Preventieve medische zorg voor dak- en thuislozen – Ervaringen van een proefproject;
  • Heroïnegebruikers ‘zonder zorg’ – Eerste indrukken uit een onderzoek in Den Haag;
  • Suïcide in Den Haag – De laatste cijfers;
  • Korte berichten (inclusief aangifte infectieziekten).

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1995 nr. 2 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • Substitutie in Den Haag – Waar zijn de ouderen gebleven?;
  • Zorggarantie – Een serieus alternatief?;
  • Beïnvloeding van overgewicht bij diabetes mellitus – Groepsgesprekken met Turken en Marokkanen;
  • De werklast van huisartsen in achterstandswijken;
  • Hagenaars buiten Den Haag overleden (1982-1991) – Gemeente en land van overlijden;
  • Project Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening – De eerste concrete resultaten;
  • Korte berichten (inclusief aangifte infectieziekten).

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1995 nr. 1 (PDF, 2 MB)

  Inhoud

  • Zorgvernieuwing in de Haagse geestelijke gezondheidszorg;
  • Rehabilitatie voor langdurig zorgafhankelijke patiënten;
  • Traploze zorgschakering met een klinisch-mobiel behandelteam
   1995, een nieuwe waarheid in de tandheelkunde;
  • Dansen op de vulkaan? – Hoe het overheidsbeleid gaten laat vallen;
  • Gebitsgezondheid van de jeugd – Een onderzoek bij 5-, 12- en 18-jarige deelnemers van de Jeugdtandzorg in Den Haag;
  • Korte berichten (inclusief aangifte infectieziekten).

 • Epidemiologisch Bulletin - jaargang 1994

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1994 nr. 4 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • Interview met Dr. H.G.J. Nijhuis;
  • Voorwaarden voor vernieuwing van public health – Een wetenschaps- en maatschappijtheoretisch perspectief;
  • Eén zorgadres – Over bundeling van het zorgaanbod aan verstandelijk gehandicapten;
  • Doodgeborenen in Den Haag 1984-1993 – Over kenmerken van de moeder
  • De Haagse binnenstad door de bril van een zorgverlener;
  • Korte berichten (inclusief aangifte infectieziekten).

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1994, nr 3 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • Ouderenzorg in beweging;
  • Preventief bezoek en onderzoek bij ouderen – Het laatste woord is nog niet gezegd;
  • Gezondheidsprognoses – Conclusies rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning;
  • Consultatie door de RIAGG bij dak- en thuislozen in opvangcentra;
  • Kindermishandeling, werk voor de JGZ;
  • Kwaliteitscontrole peuterspeelzalen in Den Haag;
  • Korte berichten (inclusief aangifte infectieziekten).

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1994 nr. 2 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • Hoe organiseren we de thuiszorg?;
  • Zorgbehoefte thuiswonende verstandelijk gehandicapten;
  • Eén-loketfunctie van groot belang;
  • Huisartsengeneeskunde in hartje Den Haag – 25-jarig jubileum van een groepspraktijk van huisartsen;
  • Het project ‘Centrum’ – Een nieuw initiatief van start;
  • Korte berichten (inclusief aangifte infectieziekten).

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1994 nr. 1 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • De Liaisonverpleegkundige;
  • De gezondheidsenquête in stadsdeel Scheveningen – Wat vinden mensen belangrijk voor hun gezondheid?;
  • De gezondheidsenquête in stadsdeel Scheveningen – De fysieke en sociale omgeving;
  • De gezondheidsenquête in stadsdeel Scheveningen – Sociale steun en gezondheid;
  • De gezondheidsenquête in stadsdeel Scheveningen – Gokken;
  • De gezondheidsenquête in stadsdeel Scheveningen – Bewegen;
  • Sterfte per buurt en sociaal-economische status – Een vergelijking tussen de vier grote steden;
  • Verslag lezersenquête;
  • Korte berichten (inclusief aangifte infectieziekten).

 • Epidemiologisch Bulletin - jaargang 1993

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1993 nr 4 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • ‘Drugsvrij’-behandelingsprogramma in Den Haag – Ervaringen van twee decennia;
  • De zorgafhankelijke psychiatrische cliënt – ‘Regiovisie’ in de praktijk
  • Commentaar ‘Verkeerde-beddenproblematiek’;
  • Haagse ouderen – Prioriteit voor preventie en goede zorg;
  • Alcoholgebruik in stadsdeel Scheveningen – Resultaten van een bevolkingsenquête;
  • Korte berichten (inclusief aangifte infectieziekten).

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1993 nr. 3 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • Verkeerde-beddenproblematiek;
  • Gezondheidszorg in een regiovisie – Het belang van de oudere;
  • Is er een markt voor GVO?;
  • Geneeskundige hulpverlening bij grootschalige ongevallen en rampen;
  • Kent Den Haag haar verslavingsproblemen;
  • Onveiligheid in stadsdeel Scheveningen;
  • Medicijngebruik in stadsdeel Scheveningen;
  • Korte berichten (inclusief aangifte infectieziekten).

   

  Epidemiologisch Bulletin 1993, nr. 2 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • 25 jaar GVO in Den Haag – Impressies uit de praktijk;
  • Culturele factoren bij suikerziekte – Het geval van – naar het westen geëmigreerde – Hindoestanen;
  • Vrouwenhulpverlening in Den Haag;
  • Tandbederf bij de jeugd – Goed nieuws uit Den Haag;
  • De gezondheidsenquête onder Scheveningers;
  • Voelt de Scheveninger zich gezond?;
  • Korte berichten (inclusief aangifte infectieziekten).

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1993 nr. 1 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • Diabetesspreekuur in het gezondheidscentrum ‘De Rubenshoek’;
  • De Diabetes Vereniging Nederland – Een onmisbaar verlengstuk van de gezondheidszorg;
  • De vroegtijdige herkenning van somatisatie in de huisartspraktijk;
  • Tandbederf bij schoolkinderen – Verslag van een onderzoek onder vijf-, acht- en elfjarigen in Den Haag;
  • Twijfels over het gebruik van de eerste hulp van het Westeinde ziekenhuis;
  • De eerste hulp van het Westeinde ziekenhuis in de binnenstad van maatschappelijke betekenis;
  • Het project ‘Gezond Scheveningen’;
  • Korte berichten (inclusief aangifte infectieziekten).

 • Epidemiologisch Bulletin - jaargang 1992

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1992 nr. 4 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • J.W.H. Garvelink, arts in dienst van de overheid – Historische kanttekeningen bij zijn afscheid;
  • Zes jaar gemeentelijk huisartsenbeleid;
  • Medische hulp buiten kantooruren in Den Haag en Rijswijk – Moet het anders?;
  • Hoe klantgericht is de jeugdtandzorg? – Een marktonderzoek;
  • AIDS-voorlichting aan allochtonen – Project ‘eigen-taal-voorlichting’;
  • Het project ‘Centrum’ – over communicatie en visies;
  • Korte berichten (inclusief aangifte infectieziekten).

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1992 nr. 3 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • Interview met nieuwe wethouder John Luijten;
  • Sick building – drie beschouwingen;
  • ‘Sick Buildings’ bestaan ècht! – Over Hollandse zuinigheid en onaangepaste technologie;
  • De praktijk van de bedrijfsarts: – ‘Sick Rooms’;
  • On-wel-bevinden op het werk – Enkele kritische beschouwingen;
  • De gezondheidsrisico’s van vuilverbrandingsinstallaties;
  • Over vervuiling en zelfverwaarlozing – Hygiënische probleemsituaties in Den Haag 1990-1992;
  • Het project ‘Gezond Scheveningen’;
  • Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening in het stadsdeel Centrum;
  • Korte berichten (inclusief aangifte infectieziekten).

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1992 nr. 2 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • Het stadsdeel Centrum in Den Haag – Een vertrekpunt voor antwoorden op nieuwe uitdagingen?
  • Roken in Den Haag – Commentaar op een politiek aspect
  • Is er nog tandheelkunde na Dunning en Simons?
  • Het spuitomruilproject in Den Haag – De ervaringen van 1991
  • Welzijnsbezoeken in Den Haag – Antwoord van de wethouder
  • Sterfte door roken in Den Haag – Een groot volksgezondheidsprobleem
  • Korte berichten (inclusief aangifte infectieziekten)

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1992 nr. 1 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • In memoriam Peter J-W. Soetekouw
  • Patiëntenvertegenwoordigingen en stelselwijziging
  • Toename van cariës bij de jeugd – Wat kan de GGD eraan doen?
  • Sterfte in Den Haag – Sterfte aan hart- en vaatziekte opmerkelijk, vooral in relatie tot aan suikerziekte
  • Influenza, vóórkomen en preventie
  • Hoofdluis in Den Haag daalt niet verder
  • Consultatie van de huisarts i.v.m. borstkanker in 1990 – Het jaar van de invoering van het bevolkingsonderzoek op borstkanker
  • Korte berichten (inclusief aangifte infectieziekten)
 • Epidemiologisch Bulletin - jaargang 1991

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1991 nr. 4 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • Behandeling AIDS-patiënten in Den Haag;
  • Op bezoek bij hoogbejaarden – Een actie-onderzoek in stadsdeel Escamp;
  • Suikerziekte in Den Haag een nieuw probleem? – Beschouwingen over een opmerkelijk epidemiologisch signaal;
  • Problematisch alcoholgebruik – Naar aanleiding van een registratie in de huisartspraktijk;
  • Mishandeling; opgaven van de huisarts – Bijzondere aandacht voor geweld tegen vrouwen en kinderen;
  • Terminale thuiszorg door de huisarts;
  • Korte berichten (inclusief aangifte infectieziekten).

  Epidemiologisch Bulletin, 1991 nr. 3 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • Huisarts en stelselwijziging
  • Een experiment met psychogeriatrische zorg in Loosduinen – Lessen van een vernieuwend project
  • Waar gaat de eerste-hulp naar toe?
  • Den Haag Gezond: van pleidooi naar programma
  • Samenwerkingsverband Seksueel Geweld Den Haag
  • Behandeling van privé-ongevallen door de huisarts
  • Suïcidaal gedrag
  • Korte berichten (inclusief aangifte infectieziekten)

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1991 nr. 2 (PDF, 2 MB)

  Inhoud

  • De macht aan het fonds;
  • Gemeente en geestelijke gezondheidszorg – Een oude liefde vlamt op;
  • Advies verpleeghuiszorg;
  • ‘De baan’;
  • Dodelijke privé-ongevallen bij kinderen – Den Haag 1985 – 1990;
  • Oor ‘uitspuiten’;
  • Korte berichten (inclusief aangifte infectieziekten).

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1991 nr. 1 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • ‘Downtown’ – Vijf huisartsen over hun werk in Haagse centrumwijken;
  • ‘Vrije jongens, stoere knapen, foei hoe puffend staat gij daar!’ – Over een interessante verschuiving in het roken- en gezondheidsdebat;
  • Wat heet vuil? – Hygiënische probleemsituaties in de praktijk;
  • Neemt cariës onder vijf- en zevenjarigen in Den Haag weer toe?;
  • Korte berichten (inclusief aangifte infectieziekten).

 • Epidemiologisch Bulletin - jaargang 1990

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1990 nr. 4 (PDF, 7 MB)

  Inhoud

  • Redactioneel – Dierquens-prijs nog in portefeuille;
  • HIV -besmetting en AIDS-preventie – Drie projecten in Den Haag;
  • Sexuele ervaringen en condoomgebruik – Onderzoek bij vierde-klassers in het voortgezet onderwijs in Den Haag;
  • Verandering in de volksgezondheid in Den Haag – Het project Scheveningen;
  • Mortaliteit door suïcide in Den Haag, 1977-1987 (II);
  • Vergelijkingen tussen wijken met een verschillend sociaal-economisch niveau.

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1990 nr. 3 (PDF, 8 MB)

  Inhoud

  • Redactioneel – Over nieuwe ontwikkelingen van volksgezondheid;
  • PreTensie-project in Den Haag – Proefproject van vroegdiagnostiek en begeleiding van risicofactoren voor hart-en vaatziekten;
  • Woonomstandigheden en (on)gezondheid – Huisartspeilstationsysteem regio Den Haag 1989;
  • Medische milieukunde bij gezondheidsdiensten;
  • Mortaliteit door suïcide in Den Haag, 1952-1987 (I) – Vergelijkingen met Nederland, de andere grote steden en de provincie Zuid-Holland;
  • Schadelijke effecten van geneesmiddelen – Huisartspeilstationsysteem regio Den Haag 1989.

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1990 nr. 2 (PDF, 9 MB)

  Inhoud

  • Jaarverslag Huisartspeilstationsysteem – regio Den Haag 1989;
  • Consult i.v.m. privé-ongeval;
  • Bof en bofcomplicatie;
  • Heupfractuur;
  • Te vroege ontslagen uit een ziekenhuis;
  • Psychische klachten na de bevalling;
  • Suïcidaal gedrag;
  • IJzerstatus en voeding – Oriënterend voedingsonderzoek bij Surinaamse kinderen in Den Haag.

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1990 nr. 1 (PDF, 8 MB)

  Inhoud

  • Nieuwe uitdagingen in de jaren negentig – Nieuwjaarsrede, uitgesproken op 3 januari 1990 door J.W.H. Garvelink, arts, directeur GG en GD
  • De crisis en de gezondheid van de Hagenaar
  • Cariës bij Nederlandse, Hindoestaanse, Marokkaanse en Turkse kleuters –
  • Verslag van een onderzoek in een Haags schoolartsrayon 1984-1989
  • Gebitsgezondheid van 12-16-jarigen – Onderzoek bij deelnemers van de Haagse jeugdtandzorg
  • Een epidemie van ‘stippetjes’ – De jeugdgezondheidszorg en de kinderdagverblijven

 • Epidemiologisch Bulletin - jaargang 1989

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1989 nr. 4 (PDF, 2 MB)

  Inhoud

  • Epidemiologische ideeënbus – Diercquens-prijs voor beste inzending;
  • Over de schaduwzijde van antidepressiva;
  • Tatoeages bij Haagse LTS-ers 1974-’89;
  • Gezonde steden en een participerende bevolking.

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1989 nr. 3 (PDF, 2 MB)

  Inhoud

  • Ontbijtgewoonten van Haagse scholieren – Verslag van een enquête op vijf basisscholen;
  • Oraal medicijngebruik – Onderzoek bij leerlingen van Haagse MAVO-en LEAO-scholen (1974 -1989);
  • Tuberculose bij HIV-geïnfecteerden;
  • AIDS onder minderjarige prostitué(e)s;
  • Toxocariasis.

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1989 nr. 2 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • Jaarverslag Huisartspeilstationsysteem regio Den Haag 1989;
  • Recept Antidepressivum;
  • Cara-exacerbatie(0-14jaar);
  • Hypo- en hyperthyreoidie;
  • Consult knie-artrose
  • Eerste verzoek om anti-conceptiepil (onder adolescenten);
  • Suïcidaal gedrag;
  • Schadelijke effecten van geneesmiddelen;
  • Screenen op hypertensie in Den Haag – Resultaten van het PreTensie-project.

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1989 nr. 1 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • Sterfte in Den Haag (3) – Over de ontwikkeling van de doodsoorzakenclassificatie en doodsoorzaken voor 1875;
  • Sterfte in Den Haag (4) – Doodsoorzaken ná 1875;
  • Transculturele aspecten van ‘lichaamstaal’;
  • Verholen psychosociale problemen bij migranten – Een praktische handleiding.

 • Epidemiologisch Bulletin - jaargang 1988

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1988 nr. 4 (PDF, 10 MB)

  Inhoud

  • Sterfte in Den Haag (2) – Over leeftijd en SES-niveau;
  • Den Haag en roken – Politiek, gezondheidsbeleid en het maken van keuzes;
  • Hepatitis A op een Haagse basisschool;
  • Hoofdluis in een Haags schoolartsrayon 1977-88.

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1988 nr. 3 (PDF, 10 MB)

  Inhoud

  • Hoe belangrijk is de medische zorg in een landelijk stelstel van gezondheidszorg?;
  • Sterfte in Den Haag (I) – Trends over de tijd van de totale sterfte;
  • Maatschappelijke omgeving, gezondheid en jeugdgezondheidszorg.

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1988 nr. 2 (PDF, 9 MB)

  Inhoud

  • Jaarverslag van het Huisartsenregistratiesysteem – Den Haag 1987;
  • Cervix – uitstrijkje;
  • Ulcus Cruris;
  • Sterfsituatie;
  • Suïcidaal gedrag;
  • Wratten;
  • Polsfractuur/distale onderarm;
  • Ferriprive anemie bij kinderen (0 – 10 jaar).

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1988 nr. 1 (PDF, 9 MB)

  Inhoud

  • Over behoefte, vraag en aanbod in de geestelijke gezondheidszorg;
  • Medische hulpverlening buiten kantooruren;
  • Behoeften en klachten nader beschouwd – Een commentaar naar aanleiding van de artikelen van Prof.dr. W.J. Schudel en J.L. Engelenburg;
  • De voedselconsumptie van Haagse ouderen – Half- en volpensionverzorgingshuizen vergeleken.

 • Epidemiologisch Bulletin - jaargang 1987

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1987 nr. 4 (PDF, 8 MB)

  Inhoud

  • Het verloop van risicofactoren voor hart- en vaatziekten – Een groep Haagse kinderen van 12-18 jaar onderzocht;
  • Groepsinfectie door tuberculose in Noord-Brabant, anno 1987;
  • Ziekteverzuim bij schoolkinderen na een gelijktijdige DTP- en BMR-vaccinatie;
  • Rachitis in Den Haag – De stand per 31 december 1986.

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1987 nr. 3 (PDF, 8 MB)

  Inhoud

  • Regionale planning van gezondheid – De rol van de Basisgezondheidsdienst en de functie van de epidemiologie;
  • De voedingstoestand van Haagse kinderen in relatie tot sociale achterstand;
  • De aangifte van AIDS-patiënten.

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1987 nr. 2 (PDF, 8 MB)

  Inhoud

  • Jaarverslag van het Huisartsregistratiesysteem Den Haag 1986;
  • Verwijzing voor congenitale dysplasie van de heup;
  • Ferroprive anaemie bij kinderen (0-10 jr.);
  • Acne vulgaris;
  • Euthanasie(-verzoek);
  • Kinkhoest;
  • Mononucleosis infectiosa (M. Pfeiffer);
  • Suïcidaal gedrag;
  • Vragen over AIDS op het spreekuur.

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1987 nr. 1 (PDF, 9 MB)

  Inhoud

  • Epidemiologie in de preventieve zorg – Wat is de bedoeling?
  • Cariës en de georganiseerde jeugdtandzorg anno 1987
  • AIDS in Den Haag (2) – Voortgangsrapportage
  • Infectieziekten – Kinkhoest: enige praktische informatie

 • Epidemiologisch Bulletin - jaargang 1986

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1986 nr. 4 (PDF, 1 MB)

  Inhoud

  • Opnieuw bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in Den Haag?;
  • Een kinkhoest-epidemie onderzocht;
  • De Haagse ZMLK-scholier;
  • Aangegeven gevallen van infectieziekten naar leeftijd en geslacht, Den Haag 3e kwartaal 1986.

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1986 nr. 3 (PDF, 1 MB)

  Inhoud

  • Een tuberculoseverheffing in Den Haag – Actieve transmissie of endogene reactivatie?;
  • Campylobacter op kamp;
  • Het humane parvovirus 2;
  • Verslaving en zwangerschap – Het kind van de rekening;
  • Rachitis-surveillance – De stand per 31 december 1985;
  • Aangegeven gevallen van infectieziekten naar leeftijd en geslacht, Den Haag 2e kwartaal 1986.

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1986 nr. 2 (PDF, 2 MB)

  Inhoud

  • Voorwoord – Huisarts en wetenschap: basisgezondheidsdienst en beleid;
  • Jaarverslag van het Huisartsregistratiesysteem, Den Haag 1985;
  • Ulcus pepticum;
  • Mishandeling;
  • Probleemdrinken;
  • Suïcidaal gedrag;
  • Euthanasie(-verzoek);
  • Tonsillitis acuta;
  • Kinkhoest;
  • Pityriasis rosea;
  • Aangegeven gevallen van infectieziekten naar leeftijd en geslacht, Den Haag 1e kwartaal 1986.

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1986 nr. 1 (PDF, 1 MB)

  Inhoud

  • Korsakow in Den Haag – Een epidemiologische verkenning;
  • Heroïne-doden in Den Haag 1978-85;
  • Vijf jaar suïcide onder adolescenten in Den Haag (1980-84);
  • Rachitis in Den Haag – Andere risicogroepen uit de vitamine D-deficiëntie-ijsberg;
  • Aangegeven gevallen van infectieziekten naar leeftijd en geslacht, Den Haag 4e kwartaal 1985.

 • Epidemiologisch Bulletin - jaargang 1985

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1985 nr. 4 (PDF, 7 MB)

  Inhoud

  • Redactioneel – Over misverstanden bij epidemiologisch beleidsonderzoek in de regio;
  • AIDS in Den Haag – Uitgangspunten voor beleid;
  • Epidemiologische aspecten van infecties met het humaan parvovirus;
  • Dodelijke privé-ongevallen bij kinderen in Den Haag in de periode 1978-84;
  • De gedwongen opname in Den Haag – Een dossieronderzoek over de jaren 1980-85;
  • De registratie van suïcidaal gedrag in Den Haag;
  • Aangegeven gevallen van infectieziekten naar leeftijd en geslacht, Den Haag 3e kwartaal 1985.

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1985 nr. 3 (PDF, 2 MB)

  Inhoud

  • Gezondheidsproblemen van migranten;
   – Het ulcus pepticum bij jonge mannen;
   – Importziekten; Leefgewoonteziekten; Existentiele crisisproblemen;
  • ‘Onaangepastheid’ van zorg;
   – Migranten als patiënt: praktische zaken;
  • Ademalcohol-analyse als test voor rijden onder invloed;
  • Aangegeven gevallen van infectieziekten naar leeftijd en geslacht, Den Haag 2e kwartaal 1985.

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1985 nr. 2 (PDF, 7 MB)

  Inhoud

  • Jaarverslag van het Huisartsregistratiesysteem Den Haag 1984;
  • Methodologische kanttekeningen;
  • Influenza(-achtig) beeld;
  • Bof en bofcomplicaties;
  • Gonorroe en Herpes genitalis;
  • Hepatitis A en non A/non B;
  • Hepatitis B;
  • Ziekte van Osgood Schlatter;
  • Suïcidaal gedrag;
  • Aangegeven gevallen van infectieziekten naar leeftijd en geslacht, Den Haag 1e kwartaal 1985.

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1985 nr. 1 (PDF, 1 MB)

  Inhoud

  • Redactioneel – Waarom baby’s van de ooievaar komen;
  • De antirachitiscampagne te Den Haag 1983-84 – Bespreking van een basisgezondheidszorgprogramma;
  • Cariës bij kleuters in een Haags schoolartsrayon 1969-1984;
  • Documentatie van de testikellocalisatie;
  • Aangegeven gevallen van infectieziekten naar leeftijd en geslacht, Den Haag 4e kwartaal 1984.

 • Epidemiologisch Bulletin - jaargang 1984

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1984 nr. 4 (PDF, 5 MB)

  Inhoud

  • Wat was er eigenlijk aan de hand in de Abraham van Beyerenstraat?;
  • Vallen en opstaan – Gezondheidskundige ervaringen met milieu-incidenten in Zuid-Holland;
  • Eerlijkheid duurt het langst – Enige beschouwingen over psychosociale processen rond milieu-incidenten;
  • Aangegeven gevallen van infectieziekten naar leeftijd en geslacht, Den Haag 3e kwartaal 1984.

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1984 nr. 3 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • Epidemiologische berichten uit de Haagse sociale psychiatrie;
   – Suïcide in Den Haag 1982;
   – Lotgevallen van een groep Haagse Psychiatrische patiënten uit 1962/63;
  • Draaideurpatiënten in de ambulante geestelijke gezondheidszorg;
  • Proefonderzoek Herpes Genitalis;
  • Aangifte infectieziekten: casuïstiek en/of epidemiologie;
  • Aangegeven gevallen van infectieziekten naar leeftijd en geslacht, Den Haag, 2e kwartaal 1984.

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1984 nr. 2 (PDF, 4 MB)

  Inhoud

  • Redactioneel – Jeugdgezondheidszorg nader bekeken;
  • Duim- en vingerzuigen als probleem – Een onderzoek bij inheemse en uitheemse kleuters in Den Haag;
  • De vaccinatietoestand van een groep Haagse schoolkinderen;
  • De procedure bij opname in verpleeghuizen in discussie;
  • Aangifte infectieziekten: casuïstiek en/of epidemiologie;
  • Aangegeven gevallen van infectieziekten in Den Haag over 1e kwartaal 1984.

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1984 nr. 1 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • Redactioneel – De Abraham van Beyeren;
  • Evaluatie van een audio-visueel voorlichtingsproject in een huisartsenpraktijk;
  • De perinatale sterfte in de gezondheidsregio Den Haag verder onderzocht;
  • Epidemiologische aspecten van Campylobacter enteritis;
  • Aangegeven gevallen van infectieziekten in Den Haag over het 4e kwartaal 1983;
  • Aangifte infectieziekten: casuïstiek en/of epidemiologie.

 • Epidemiologisch Bulletin - jaargang 1983

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1983 nr. 4 (PDF, 4 MB)

  Inhoud

  • Redactioneel – Het gebruik van epidemiologie;
  • Migranten en hun huisarts – Een onderzoek naar de praktijkopbouw en konsultfrequentie in een huisartsenpraktijk in de Schildersbuurt;
  • Rachitis onder eerste-generatie immigranten – Kennis en gedrag met betrekking tot de ziekte en vitamine D-profylaxe;
  • Aangifte infectieziekten;
  • Aangegeven gevallen van infectieziekten naar leeftijd en geslacht, Den Haag, 3e kwartaal 1983.

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1983 nr. 3 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • Het huisartsregistratiesysteem van start;
  • Tandcariës bij inheemse en uitheemse kinderen in Den Haag in 1981 – Een vergelijking met onderzoekgegevens uit de jaren 1969-1978; een beschouwing over het toekomstig cariësrisico;
  • Aangifte infectieziekten;
  • Aangegeven gevallen van infectieziekten naar leeftijd en geslacht, Den Haag, 2e kwartaal 1983.

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1983 nr. 2 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • Redactioneel – Epidemiologie en de Wet Voorzieningen Gezondheidszorg;
  • Geneesmiddelengebruik door leerlingen van enkele Haagse LEAO-, en MAVO-scholen;
  • Geneesmiddelenmisbruik bij heroïneverslaafden;
  • Is gonorroe voor Den Haag een verloren zaak?;
  • Aangegeven gevallen van infectieziekten naar leeftijd en geslacht, Den Haag, 1ste kwartaal 1983.

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1983 nr. 1 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • Perinatale en zuigelingensterfte in ‘s-Gravenhage;
  • Feiten over herpes genitalis;
  • Aangifte infectieziekten;
  • Aangegeven gevallen van infectieziekten naar leeftijd en geslacht, Den Haag, 4e kwartaal 1982.

 • Epidemiologisch Bulletin - jaargang 1982

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1982 nr. 4 (PDF, 2 MB)

  Inhoud

  • Redactioneel – Hoe staat het met het huisartsregistratiesysteem?;
  • Incidentie en prevalentie;
  • Suïcide in Den Haag – 1981;
  • Bij het afscheid van mevrouw Lewy;
  • Aangifte infectieziekten;
  • Aangegeven gevallen van infectieziekten naar leeftijd en geslacht, Den Haag, 3e kwartaal 1982.

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1982 nr. 3 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • Hoofdluis in Den Haag, nog steeds een netelige plaag;
  • De terugkeer van een volksziekte – Rachitis;
  • Aangifte infectieziekten;
  • Aangegeven gevallen van infectieziekten naar leeftijd en geslacht, Den Haag 2e kwartaal 1981.

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1982 nr. 2 (PDF, 3 MB)

  Inhoud

  • Bevolkingsonderzoek;
  • Geslachtsziektenbestrijding noordelijk Zuid-Holland – Jaarverslag 1981;
  • Aangifte infectieziekten;
  • Aangegeven gevallen van infectieziekten naar leeftijd en geslacht, Den Haag 1e kwartaal 1982.

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1982 nr. 1 (PDF, 8 MB)

  Inhoud

  • Redactioneel – Epidemiologisch evaluatieonderzoek;
  • Over epidemieën (2);
  • Epidemiologische aspecten van Hepatitis A;
  • Dagbehandeling voor psycho-geriatrische patiënten – Een uitkomst?;
  • Aangegeven gevallen van infectieziekten naar leeftijd en geslacht, Den Haag 4e kwartaal 1981.

 • Epidemiologisch Bulletin - jaargang 1981

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1981, nr. 4 (PDF, 2 MB)

  Inhoud

  • Over epidemieën (1);
  • Ongevallen met glas panelen in deuren.

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1981, nr. 3 (PDF, 2 MB)

  Inhoud

  • Redactioneel – Registratie in de huisartspraktijk;
  • Een huisartsregistratiesysteem te ‘s-Gravenhage;
  • Rubella-vaccinatie van geslachtsrijpe vrouwen;
  • Aangifte infectieziekten;
  • Psychiatrie en registratie in de huisartspraktijk;
  • Aangegeven gevallen van infectieziekten naar leeftijd en geslacht, Den Haag 3e kwartaal 1981.

   

  Epidemiologisch Bulletin, 1981, nr. 2 (PDF, 5 MB)

  Inhoud

  • Redactioneel – Het epidemiologisch bulletin nieuwe stijl;
  • Snow over cholera – Klassiek epidemiologisch onderzoek van Snow te Londen rondom 1850;
  • Meningococcosis;
  • Aangifte infectieziekten;
  • Tatoeages bij Haagse scholieren;
  • Aangegeven gevallen van infectieziekten naar leeftijd en geslacht, Den Haag 1e en 2e kwartaal 1981.