Professionals

Wat is een gezonde leefomgeving?

Een gezonde leefomgeving creëren

Veel factoren spelen een rol bij het creëren van een gezonde leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de mogelijkheid om te bewegen (wandelen, fietsen en spelen) elkaar te ontmoeten en te ontspannen;
 • een gezonde voedselomgeving;
 • een rookvrije omgeving;
 • goede milieukwaliteit (normale luchtkwaliteit, niet veel geluidsoverlast);
 • goede toegang tot voorzieningen zoals scholen, winkels en buurthuizen.
Meisje in waterspeeltuin met veel groen

Wat is belangrijk bij een gezonde leefomgeving?

 • Een gezond binnenklimaat
 • Dat iedere woning minimaal een prettige zijde heeft
 • De juiste mix van wonen, werken en voorzieningen
 • Voldoende betaalbare, levensloopgeschikte woningen
 • Aantrekkelijke plekken buiten voor iedereen
 • Een gezonde omgeving die bijdraagt aan een gezond gewicht
 • Lopen en fietsen zijn de standaard in beleid, ontwerp en gebruik
 • Woningen zijn gescheiden van druk verkeer en bedrijven

Meer informatie

fietsers in de binnenstad van Den Haag