background image
Evenementenadvisering

Kleurenpoeder op evenementen

Het gebruik van kleurenpoeder bij evenementen is populair. Afhankelijk van de hoeveelheid verspreid poeder en de weersomstandigheden kunnen plaatselijk kleurstofwolken ontstaan, waardoor niet alleen de deelnemers maar ook de vrijwilligers en toeschouwers of andere omstanders blootgesteld worden aan kleurenpoeder.

Wat zit er in kleurenpoeder?

Het hoofdbestanddeel is vaak zetmeel (aardappel of mais) in combinatie met kleurstof. De oorsprong van de kleurstoffen in de poeders varieert: er kunnen zware metalen in verwerkt zijn. De samenstelling van het poeder is vaak onbekend en de informatie van de verschillende leveranciers is niet altijd duidelijk.

De organisatie moet de gemeente de juiste samenstelling van het kleurenpoeder aanleveren.

Gezondheidsrisico’s van kleurenpoeder

Afhankelijk van de hoeveelheid poeder, de wijze waarop de verspreiding plaatsvindt en de weersomstandigheden kunnen plaatselijk stofwolken ontstaan. Het kleurenpoeder komt dan via de lucht terecht op de huid, in de ogen en in de luchtwegen van deelnemers, medewerkers en omstanders. Het kleurenpoeder kan verschillende gezondheidsklachten opleveren:

  • irritatie aan de ogen, vooral bij dragers van lenzen;
  • hoest- en benauwdheidklachten, vooral bij mensen met bestaande luchtwegproblemen zoals astma. De longen van astmapatiënten reageren op allerlei prikkels, waaronder stof. Klachten kunnen verergeren bij mensen die bekend zijn met allergieën voor in het poeder aanwezige stoffen;
  • huidirritatie (roodheid, jeuk, zwelling) kan acuut optreden. Bij mensen met een bestaande allergie voor kleurstoffen en/of metalen kan een allergische huidreactie optreden. De klachten kunnen vertraagd optreden tot ongeveer 48 uur na het contact.

Sommige kleurenpoeders kunnen zware metalen bevatten. Of de zware metalen specifieke gezondheidsrisico’s geven, hangt af van de concentratie en de duur van de blootstelling aan het poeder.

Advies GGD

Vanuit gezondheidskundig oogpunt wordt een evenement met het gooien van (kleuren)poeder in het algemeen afgeraden. Als het evenement toch plaats vindt, adviseert de GGD om in ieder geval de volgende maatregelen te nemen om de negatieve gezondheidseffecten te voorkomen en beperken:

  • informeer de deelnemers, vrijwilligers en publiek vooraf over de mogelijke risico’s van kleurenpoeder;
  • waarschuw deelnemers het poeder niet in het gezicht van anderen te gooien;
  • draag een bril om onbedoeld contact met de ogen te voorkomen en raad dragen van contactlenzen af;
  • zorg voor aanwezigheid van oogdouches voor het geval het toch nodig is ogen te spoelen Dit kunnen waterflesjes zijn of oogdouches bij de EHBO punten en bij de strooipunten;
  • stel stofmaskers/mondkapjes beschikbaar aan deelnemers, medewerkers en omstanders om inhalatie te voorkomen;
  • zorg voor voldoende handenwasgelegenheid met water van drinkwaterkwaliteit, zodat aanwezigen poeder dat op de huid, in ogen of mond terecht is gekomen kunnen wegspoelen;
  • mensen met luchtwegklachten (o.a. astma) wordt sterk afgeraden deel te nemen aan het evenement. Ook als omstander, toeschouwer of medewerker is het aan te raden op voldoende afstand te blijven, opdat inademen van stof vermeden wordt.

Brandgevaar

Vanwege brandgevaar (poeders zijn vaak licht ontvlambaar) moet advies worden gevraagd aan de brandweer. De organisator moet de brandweer voorzien van relevante productinformatie over het poeder. Door de mogelijke milieurisico’s (in het bijzonder bij aanwezigheid van zware metalen) raden we aan advies in te winnen bij de Omgevingsdienst Haaglanden.

Meer informatie